Obs Kortland is een openbare basisschool met twee locaties in Krimpen aan den IJssel, een in de Jozef Israelsstraat en een aan de Ouverturelaan.

Wij gaan uit van de talenten van de kinderen. Ieder kind heeft een talent. Doormiddel van talentlessen halen we de talenten die in de kinderen zitten naar boven. Hoofddomeinen zijn ICT, koken en natuur, drama en techniek. De kinderen kunnen kennismaken met de natuur door onder andere de schooltuin en onze kippen.

Op school houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen en hebben wij een onderwijsaanbod op drie niveaus. Verder beschikt de school ook over een eigen plusklas voor de cognitief getalenteerde leerlingen.

Iedereen op school gaat respectvol met elkaar om volgens de principes van de Vreedzame school. De school straalt dan ook plezier, veiligheid, en rust uit.  

Op school beschikken wij over een voorschoolse en naschoolse opvang, kinderopvang en peutergroepen.