Nieuwsbrief 38

07-06-2019

Schoolreis 2019

Dinsdag 11 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar Dierenpark Amersfoort.

Vorige week heeft de informatiebrief in de nieuwsbrief gestaan. Deze brief kunt u ook op de website terugvinden.

In verband met het vertrek bij school en de drukte met alle bussen, willen wij u vragen de kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen en op te halen. Het parkeerterrein naast school, locatie Lansing Zuid, en de stoep langs de noodlokalen (Belcantodreef) zullen afgezet zijn om de bussen te kunnen parkeren.

 

Let op aankomst: Omstreeks 17.00 uur (files zijn helaas niet te voorzien) komen alle bussen, van zowel locatie Centrum als locatie Lansing Zuid, aan op het evenemententerrein bij de Tuyter! Wij verzoeken u uw kind(eren) hierop te halen.

De groene T-shirts van school die de kinderen tijdens de schoolreis dragen, mogen donderdag 13 juni ongewassen weer bij de juf of meester ingeleverd worden.

Denkt u aan een lunch en voldoende drinken? De kinderen mogen geen geld en/of mobiele telefoon meenemen.

 

Omdat de parkeerplaatsen dinsdagmorgen niet bereikbaar zijn willen we u vragen bij de Landerijen parkeren en niet bij de Graafkade. Dit om overlast van deze bewoners te voorkomen.

 

 

Kastcontrole de Bibliotheek op school  

 

Op donderdag 27 juni gaan de biebouders van locatie Lansingh-zuid controleren of het aantal boeken in de schoolbibliotheek nog klopt. Zou u willen kijken of vragen aan uw kind of er thuis nog boeken liggen die ná de vakantie nog niet zijn ingeleverd in de schoolbibliotheek. En deze dan uiterlijk op maandag 24 juni aan uw kind(eren) mee willen geven? Dan zorgen de biebouders dat de schoolbibliotheek weer op orde is.

Voor de zomervakantie krijgen de kinderen van beide locaties 2 boeken mee naar huis. Deze moeten in de eerste week na de zomervakantie weer ingeleverd worden. 

Bedankt voor u medewerking. 

 

 

Proeflicentie Rekentuin

Dit schooljaar hebben de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 met een proeflicentie van Rekentuin kunnen werken.

Dit deden wij op school, maar de leerlingen konden ook thuis inloggen en oefenen met automatiseren. Helaas is de proeflicentie nu verlopen en kan er niet meer ingelogd worden. Wel kunnen wij vertellen dat het programma goed bevallen is en we in schooljaar 2019-2020 in de groepen 1 t/m 5 blijven werken met Rekentuin! 

 

 

Cursus verkeersbrigadier

Woensdag 5 juni hebben 6 leerlingen van groep 6c en 1 volwassene de cursus voor verkeersbrigadier op de Ouverturelaan gedaan.

Ze kregen een filmpje te zien over hoe een verkeersbrigadier werkt, waar ze op moeten letten en wat ze moeten zeggen en doen. Er werd meteen uitleg bij gegeven. Nu weten deze leerlingen ook waarom je van een bepaalde afstand geen stopteken meer mag geven en dat je grote voertuigen als vrachtwagens en bussen ook geen stopteken mag geven.

Na de theorie in de praktijk te hebben gebracht mocht ik iedereen feliciteren omdat ze allemaal geslaagd zijn.

In het nieuwe rooster zullen ze ’s morgens samen met een ervaren volwassene brigadier komen te brigadieren. Dus geef hen ook de ruimte om ervaring op te doen. Gefeliciteerd allemaal, over een poosje krijg jullie je diploma.

Juf Marja coordinator verkeersbrigade obs Kortland

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de MR

Op de MR vergadering van donderdag 23 mei jl. hebben we onderstaande punten besproken:

De RIE is besproken (risico inventarisatie en evaluatie). We hebben bekeken welke klussen er al aangepakt zijn en welke nog aandacht nodig hebben. Op korte termijn worden er weer 2 punten aangepakt, zoals onder andere bedrading bij de computers.

De informatiekalender wordt dit schooljaar op BLICK niveau met de verschillende scholen ontwikkeld. Ook komt er hoogstwaarschijnlijk een digitale schoolgids.

Tevens is er gesproken over het werkverdelingsplan, de ouder/leerling enquête en het godsdienstonderwijs. 

De volledige notulen van de MR vergaderingen staan op de website van de school. U kunt ons ook mailen om punten aan te dragen; mr-kortland@blickoponderwijs.nl. Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk aanspreken.

Oudergeleding:                                                    Personeelsgeleding:

Paul Plomp                                                            Denise Lutz

Karin Noordanus                                                  Marianne Heikoop

Kevin Giese                                                           Fenna Rolloos

Harm Rebergen

 

Woensdag 12 juni roostervrije dag (herinnering)

Aankomende woensdag 12 juni zijn de kinderen de hele dag vrij ivm een roostervrije dag.

 

Plusland 

 

Activiteiten

We hebben weer leuke activiteiten de komende 2 weken. Vanaf deze week is er vier weken lang elke vrijdag tijdens Plusland weer Pleinsport met het Comeniuscollege op beide locaties.

Op de website van school onder het kopje "onze school" kunt u klikken op Plusland en daar vindt u de activiteiten van Plusland voor de komende weken.

 

Strippenkaart

Wilt u een (nieuwe) strippenkaart (€5,00) kopen dan kan dat contant bij de administratie

Als uw kind geen strippenkaart heeft kan uw kind niet meedoen met de betaalde activiteiten.

 

Af- en aanmelden

Denkt u eraan uw kind voor 10 uur of uiterlijk om 12 uur ’s morgens aan-of af te melden voor plusland bij de administratie op lz en in de agenda op locatie Centrum? Dit vragen we i.v.m. het aantal medewerksters en ook voor de hoeveelheid we in moeten kopen voor activiteiten.

U kunt uw kind telefonisch  512916 (lz) 512477 (centrum) en via de mail af- of aanmelden op het e-mailadres:pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl.

Als u uw kind te laat afmeldt voor plusland moeten we helaas die dag toch in rekening brengen. Ook als uw kind met een vriendje of vriendinnetje meegaat of door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag van tevoren.