Nieuwsbrief 37

29-05-2019

GMR

Voor het volgende schooljaar zoeken wij ouders voor de GMR (Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad.)

Beslissingen die worden genomen binnen de GMR hebben invloed op uw school!

 

Wilt u meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen Blick op Onderwijs?
 
Dan is de GMR echt iets voor u!

 

Meer informatie over de GMR vindt u verderop in de nieuwsbrief.

 

 

Natasja stelt zich voor

Dag allemaal,

Mijn naam is Natasja van Velzen. Sinds een aantal dagen ben ik werkzaam op obs Kortland. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de pabo Thomas More. Ik specialiseerde mij in de onderbouw en deed onderzoek naar het onderzoekend en ontwerpend leren van jonge kinderen. Na mijn afstuderen heb ik in 10 maanden een reis door Europa gemaakt. Daarna was het tijd om aan de slag te gaan met mijn passie, het werken met kinderen! Ik ben erg blij dat ik dit op het obs Kortland mag gaan doen.

Tot aan de zomervakantie geef ik ondersteuning aan de kleutergroepen. Op beide locaties zullen jullie mij tegenkomen. Na de zomer blijf ik werkzaam als juf op obs Kortland.
Graag tot ziens!
Natasja van Velzen
n.vanvelzen@blickoponderwijs.nl

 

 

Cursus verkeersbrigadiers

Woensdag 5 juni wordt er een brigadierscursus gegeven op school om 9 uur. Hier worden zowel de leerlingen als de ouders opgeleid om brigadier op de Ouverturelaan te worden. De leerlingen die de cursus willen gaan doen krijgen vandaag een groene kaart en een schoolformulier mee voor toestemming van de ouders. Wilt u deze groene kaart invullen en ondertekenen (aan beide zijden invullen graag) De groene kaarten zijn gekopieerd en niet goed te lezen, maar ik heb nu even niets anders. Alles graag maandag 3 juni inleveren bij de administratie.

Wilt u de kinderen helpen om veilig over te steken. Meldt u zich dan aan voor de cursus. De aanmeldformulieren kunt u halen bij de administratie. Komt u ook helpen? U bent zo nodig. Als er geen nieuwe volwassen brigadiers komen hebben we volgend schooljaar heel weinig volwassen brigadiers en is het maar de vraag of we elke dag een verkeersbrigade hebben. Meer informatie kunt u krijgen bij juf Marja Administratie: m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl

 

Youla stelt zich voor

Ik ben Youla Saem Aldahr, een syrische vrouw, en ik ben 39 jaar oud. 

Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Ik kwam twee en een half jaar naar Nederland en woon in krimpen aan den ijssel. Ik heb Business management in Syrië gestudeerd en daar een HBOdiploma gehad.

Ten slotte, ik ben nu een conciërge bij obs Kortland en werk er op maandag op locatie Centrum en woensdag op locatie Lansing-Zuid

 

Talentlessen

Vandaag zijn de laatste talentlessen geweest van dit schooljaar. U heeft de presentatie kunnen zien tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Wat hebben de kinderen hun best gedaan. We willen graag alle vrijwilligers bedanken die een les hebben verzorgd.

 

 

Bedankt meester Bart,

Vandaag is de laatste werkdag van meester Bart op obs Kortland.

U kunt hem nog gedag zeggen tot 13.45 uur vandaag.

Wij willen meester Bart bedanken voor zijn inzet op onze school en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.

 

Fotograaf voor schoolgids, website en jaarkalender

Op 7 juni zullen op beide locatie leuke foto's gemaakt worden voor onze website, de schoolgids en de jaarkalender. Kinderen uit de groepen 4-5 en 6, van beide locaties, zullen hierbij op de foto gezet worden. We zullen natuurlijk alleen kinderen selecteren, waarvan de ouders aangegeven hebben hier geen bezwaar tegen te hebben.

 

 

Gevonden voorwerpen

Volgende week gaan we de bak met gevonden voorwerpen in de hal van locatie Lansingh-Zuid weer uitstallen. Komt u ook kijken of er nog iets van uw kind bij is?

Vrijdag 7 juni halen we het weg en krijgt alles een goede bestemming.

 

Kasten Pluslandlokaal

Omdat volgend schooljaar het Pluslandlokaal door de Plusklas in gebruik wordt genomen, zijn we nu al bezig om de kasten leeg te ruimen en ruimte te maken voor de kasten en tafels en stoelen die erin moeten komen te staan. In de hal van locatie Lansingh-Zuid staan een aantal kasten die weggaan. Wilt u ze hebben dan kunt u zich melden bij de administratie.

 

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei zijn alle leerkrachten en leerlingen vrij.

We zien elkaar weer maandag 3 juni om 8.20 uur

 

 

Beslissingen die worden genomen binnen de GMR hebben invloed op uw school! Wij zoeken voor het volgende schooljaar zowel ouders als leerkrachten voor de Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad.

Wilt u meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen Blick op Onderwijs?
 
Dan is de GMR echt iets voor u!

 

BLICK op Onderwijs is een stichting die openbaar onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs aanbiedt in de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Er zijn negen scholen voor primair onderwijs (8 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs) en een school voor voortgezet onderwijs (IJsselcollege). BLICK heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur overlegt met de GMR over beleidszaken die de scholen voor primair onderwijs aangaan.

De GMR heeft een belangrijke positie binnen BLICK omdat tal van beleidsonderwerpen voor instemming of advies langs de GMR komen. Dit zijn allemaal bovenschoolse onderwerpen die de meerderheid van de scholen raken. Daarnaast heeft elke school nog zelf een medezeggenschapsraad waar de schoolzaken behandeld worden.

De visie van de GMR is om vanuit het perspectief van ouders en medewerkers een bijdrage te leveren aan Boeiend Leren in Capelle en Krimpen! De GMR voelt zich medeverantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor onderwijs waar leerlingen tot bloei en ontplooiing kunnen komen. De GMR stelt zich op als een goed geïnformeerd, kritisch, betrokken en proactief orgaan.

De GMR bestaat in het volgende schooljaar uit 10 personen (5 personeelsleden en 5 ouders) Elk GMR-lid zit in een commissie die voorbereidend werk doet op het betreffende beleidsterrein, door stukken te bestuderen, overleg te voeren met bestuur/staf hierover en de GMR hierover te adviseren. De deelname in de commissie gebeurt op basis van interesse en deskundigheid.

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar 4 ouders en 1 leerkracht.

Vindt u het ook leuk om leiding te geven? Wij zoeken ook een nieuwe voorzitter voor de GMR.

 

Algemeen

Om verkiesbaar te zijn voor de GMR, moet u deel uitmaken van het personeel of ouder/verzorger zijn van een leerling van één van de scholen voor primair onderwijs van BLICK op Onderwijs

Iedere ouder of leerkracht die zich herkent in onderstaand profiel kan zich verkiesbaar stellen, ongeacht of u wel/niet lid bent van de school MR.

Een GMR-lid is onafhankelijk en dient onafhankelijk van de eigen school/het eigen kind te handelen. Zij of hij zet zich in voor het algemeen belang van alle scholen voor primair onderwijs van BLICK.

 

 

Profiel

U respecteert de openbare identiteit van BLICK

U bent gericht op samenwerken

U bent in staat belangen van de BLICK objectief af te wegen tegen die van kinderen, personeel, ouders, scholen e.a.

U bent een goede vragensteller die beschikt over kritische oordeelsvorming

U bent bereid je verder te scholen in relevante zaken

U hebt voldoende tijd en motivatie voor het vervullen van het GMR lidmaatschap

U bent een generalist (denkt op hoofdlijnen), maar hebt tegelijkertijd ook bij voorkeur specifieke deskundigheid voor één van de onderstaande aandachtsgebieden:

Onderwijs & Kwaliteit

Personeel en Organisatie

< >

ICT en Huisvesting

 

Praktische informatie

De zittingsduur in de GMR is vier jaar. Er zijn ca. 6 vergaderingen per jaar.

In de reguliere vergaderingen wordt tijd gereserveerd voor een tweejaarlijks overlegmoment met de Raad van Toezicht. Daarnaast is er tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst met de negen medezeggenschapsraden van de Stichting. U zult ook tijd moeten besteden aan voorbereidingen, zoals het lezen van vergader- en beleidsstukken.

Er is een vergoedingsregeling voor GMR-leden. Voor personeelsleden bestaat de vergoeding uit tijd in het kader van de normjaartaak. Voor ouders is er een vrijwilligersvergoeding.

 

Sluitdatum vacatures: 12 juni. Reacties kunnen worden gestuurd naar het GMR emailadres gmr-blick@blickoponderwijs.nl. Wilt u daarbij ook aangeven naar welk aandachtsgebied uw voorkeur uitgaat en of u beschikbaar bent als voorzitter van de GMR?

Voor vragen of meer informatie nodigen we u van harte uit voor een gesprek met een van de huidige GMR-leden, of uw vraag te stellen per email via eerdergenoemd emailadres. Daarnaast kunt u voor informatie ook terecht bij de directeur van uw school of telefonisch bij:

010 4500550 Anouscka Ottenhof, leerkracht OBS Ontdekrijk

06 18138322 Karin van der Ven, ouder OBS de Tweemaster.