Nieuwsbrief 34

10-05-2019

Leerlingenraad

Dit jaar starten wij met het opzetten van een leerlingenraad, dat doen we vanuit de methode De Vreedzame School. De leerlingenraad start in het nieuwe schooljaar met vergaderen.

Als leerkrachten vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten op deze manier wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Verder draagt het bij aan de ontwikkeling op langere termijn: wie als kind betrokken is, zal in de pubertijd ander gedrag vertonen. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen?
 
Tijdens de vergadering worden naast de eigen inbreng van de leerlingen ook schoolactiviteiten geëvalueerd, zoals bijvoorbeeld de sportdag, het kerstdiner, het sinterklaasfeest en de talentlessen.

 

De verkiezingen

In de week van 13 tot 17 mei kunnen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 zich verkiesbaar stellen. Ook mogen zij zichzelf promoten met een korte presentatie: ‘waarom hoor ik in de leerlingenraad’. Uit elke groep worden twee leerlingen met de meeste stemmen gekozen.

Om elkaar te leren kennen zal de eerste vergadering plaats vinden op maandag 17 juni. De vergaderingen zullen na schooltijd, om half 3, plaats vinden en zullen ongeveer een uur duren. Er zijn twee leerkrachten aanwezig die de vergadering begeleiden op afstand. Verder leiden de leerlingen de vergadering zelf en wordt er een notulist en een voorzitter gekozen.

Wij hebben er zin in!

 

Meester Bart heeft een andere baan!

Onze conciërge Bart, die al 7 jaar op Kortland werkt, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Per 1 juni a.s. gaat hij bij de politie het beheer van het wagenpark ondersteunen.  Voor hem is het fantastisch nieuws!  We feliciteren Bart van harte met deze mooie stap in zijn loopbaan. En bedanken hem voor alle inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Wilt u Bart nog even de hand schudden op zijn laatste werkdag?

Dan kunt u dat op woensdag 29 mei om 8.30 uur op locatie Centrum en om 13.45 uur op locatie Lansing Zuid doen.

Gelukkig zijn we er in geslaagd een oplossing te vinden. Vanaf maandag a.s. zal Youla Saem Aldahr op maandag en woensdag als conciërge aan de slag gaan.

 

Schoolblog

Twee leerlingen uit groep 6/7b hadden een leuk idee namelijk, een schoolblog. De groepen 5 t/m 8 mogen hieraan meedoen, uit elke klas mag er één leerling in de redactie. De redactievergadering zal aansluitend na schooltijd zijn. Voor de kinderen die niet gekozen zijn, hebben we een ideeënbus op beide locaties. Dan kunnen zij ook meedenken. We hopen dat iedereen dit een leuk idee vindt en dat we een leuk schoolblog kunnen gaan maken met elkaar.

Eva de Snoo en Noor van de Meeberg

 

 

Avondvierdaagse 2019 

In de week van 20 mei tot en met 24 mei vindt de jaarlijkse Avondvierdaagse weer plaats. De groep of school met de meeste deelnemers wint, zoals elk jaar, een wisselbeker.  

OBS Kortland doet weer mee als school om deze beker te winnen. Donderdag 18 april hebben alle leerlingen een informatiebrief met inschrijfstrookje meegekregen en wij hopen dat u zich massaal heeft aangemeld.  

Nog niet ingeschreven, dan kan het nog maandag 13 mei om 8.20 uur bij juf Marja bij de administratie. Daarna is het helaas niet meer mogelijk om in te schrijven. Geen inschrijfformulier meer? Ze liggen ook bij de administratie van school. 

Ook zijn wij nog op zoek naar sponsoren die voor wat lekkers onderweg zorgen om de wandeling tot een feest voor de kinderen te maken! Voor aanmelding van sponsoren kunt u terecht bij Marja van Meijeren (m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl)

 

 

Plusland 

Activiteiten

We gaan donderdag 16 mei op beide locaties appelflappen maken. Je kunt je vanaf vanmiddag inschrijven voor deze activiteit

 

 

Strippenkaart

Wilt u een (nieuwe) strippenkaart (€5,00) kopen dan kan dat contant bij de administratie.

Als uw kind geen strippenkaart heeft kan uw kind niet meedoen met de betaalde activiteiten.

 

Af- en aanmelden

Denkt u eraan uw kind voor 10 uur of uiterlijk om 12 uur ’s morgens aan-of af te melden voor plusland bij de administratie op lz en in de agenda op locatie Centrum? Dit vragen we i.v.m. het aantal medewerksters en ook voor de hoeveelheid we in moeten kopen voor activiteiten

 

Leden gezocht voor de ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel

 

“Meepraten over passend onderwijs?” “Dit is uw kans!”

 

Oproep Ieder jaar zoekt de ondersteuningsplanraad nieuwe leden volgens het rooster van aftreden. Heeft u altijd al mee willen praten over passend Onderwijs? Dan bent u misschien wel de geïnteresseerde en gemotiveerde kandidaat die zich wil aanmelden voor de ondersteuningsplanraad (OPR). Dit jaar zoeken wij twee leden vanuit de personeelsgeleding en een nieuw lid vanuit de oudergeleding.

Voor meer informatie zie de folder verderop in de nieuwsbrief

 

.

 

 

CJG thema: Alcohol en Drugsgebruik

In de maand mei staat het thema ‘Genotmiddelengebruik’ centraal in de gemeente Krimpen aan den IJssel. In verschillende media wordt hier deze maand aandacht aan besteed.

Aanleiding hiervoor is de zorg omtrent het veelvuldig middelengebruik onder jongeren in onze gemeente.

 

Momenteel is er een samenwerking gaande tussen de gemeente en verschillende jeugdhulpverleners, jongerenwerkers, scholen, politie, CJG, etc. om de juiste aanpak te vinden voor dit probleem.

Uit onderzoek blijkt dat ouders de meeste invloed hebben op hun kind(eren) als het gaat om de omgang met alcohol en drugs en de afspraken die ouders hierover hebben gemaakt.

Voor de preventie van middelengebruik door jongeren is dus niet alleen de leefomgeving, maar ook vooral de ouderbetrokkenheid van groot belang.

 

Wilt u meer lezen? Dat kan door deze links:

 

https://nix18.nl/

https://www.puberenco.nl/

https://www.maakjekeus.nl/

 

Heeft u hierover, of over een ander thema vragen?

Neem gerust contact met ons op via 010-2010110 of cjgkrimpenaandenijssel@cjgrijnmond.nl.

 

 

 

OOK VERKEERSBRIGADIER WORDEN?

Dat kan nu:

 

De opleiding wordt gegeven door een politieagent en deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Woensdag 4 juni a.s. om 09.00 uur wordt er een theorieopleiding tot brigadier georganiseerd. Er wordt gestart met het theorie deel op school en daarna wordt door een politieagent het praktijk gedeelte behandeld bij de oversteekplaats aan de Ouverturelaan.

U kunt zich hiervoor opgeven. De opleiding is kosteloos.

Aanmeldformulieren liggen bij de administratie en u kunt deze inleveren bij de leerkracht of bij juf Marja (administratie)

Als u brigadiert, worden uw eigen kinderen opgevangen op school (gratis). U geeft zelf aan wanneer en hoe vaak u wilt brigadieren. U weet ruim van tevoren, door middel van een rooster, wanneer u ingedeeld bent om te brigadieren.

Ik hoop dat u zich aanmeldt voor de cursus want wij hebben veel nieuwe brigadiers nodig!

Voor vragen of meer informatie kunt u mij bereiken onder onderstaand e-mailadres.

 

Marja van Meijeren

m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl

 

Coördinator verkeersbrigade Obs Kortland

 

 

Iedereen veilig over straat! De verkeersbrigade is er voor u en uw kinderen.

Word verkeersbrigadier!