Nieuwsbrief 28

29-03-2019

Tevredenheidsonderzoek

Zoals in de nieuwsbrief al werd aangekondigd, ontvangt u een link die leidt tot het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder ouders. 
Als school willen we zicht houden op onze kwaliteit. Een van de middelen daartoe zijn de tevredenheidsonderzoeken. In de komende weken zullen we zowel personeel als ouders en leerlingen vragen antwoord te geven op een aantal vragen die over de school gaan.
U doet toch ook mee? We hopen dat zoveel mogelijk de moeite willen nemen de vragenlijst in te vullen. Hoe meer ouders hun mening geven, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn! We hopen op uw medewerking.
U heeft al een e-mail gekregen deze week over het tevredenheidsonderzoek, maar het is gebleken dat de link niet altijd werkt. Daarom nogmaals de link en u komt bij de vragenlijst die voor ouders bedoeld is: http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/JGNJ9GS.

Lukt het niet via de link dan kunt u de bovenstaande gegevens gewoon invullen op internet.

Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage
Bertie de Beuze ,directeur a.i.

 

Sponsorloop PLAN

Aankomende dinsdag is het zover en gaan de groepen 5 t/m 8 lopen voor PLAN. Misschien zijn de kinderen bij u langs geweest om te vragen of u de rondjes wil sponsoren. Maar nu moeten ze het nog doen.

De kinderen van locatie Centrum gaan ‘s morgens om de school heen rennen. Hier ziet u de tijden en welke groepen er gaan.

10.30-10.50 uur   5/6a + 7a

10.55 -11.15 uur 8a en 8b

 

De kinderen van locatie Lansingh-Zuid gaan ‘s middags om de school rennen en hieronder ziet u de tijden

12.30 -12.55 uur 4/5c + 5b

13.00 -13.20 uur 6/7b + 6c

 

Het zou natuurlijk erg leuk zijn als de kinderen tijdens het rennen door u aangemoedigd worden. U bent van harte welkom.

Voordat de kinderen gaan rennen maken we het bedrag bekend dat de kinderen hebben opgehaald. Natuurlijk vermelden we het bedrag ook nog in de nieuwsbrief van volgende week.

Heeft u nog vragen dan kunt die stellen aan Marja van Meijeren

m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl

 

 

 

MR Nieuws

Op de MR vergadering van donderdag 14 maart jl. hebben we onderstaande punten besproken:

Het schoolondersteuningsprofiel.

Sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur van onze school.

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020. (verschillende opties en tijdpad besproken).

De volledige notulen van de MR vergaderingen staan op de website van de school. U kunt ons ook mailen om punten aan te dragen; mr-kortland@blickoponderwijs.nl. Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk aanspreken.

Oudergeleding:                                                    Personeelsgeleding:

Paul Plomp                                                            Denise Lutz

Karin Noordanus                                                   Marianne Heikoop

Kevin Giese                                                           Fenna Rolloos

Harm Rebergen

 

 

Paasviering

Donderdag 18 april is er Paasviering op school.

De kinderen krijgen deze dag een paaslunch van school aangeboden. Ze hoeven deze dag dus alleen mee te nemen: een 10-uurtje, een beker, bord en bestek met naam erop.

Bord, beker en bestek kan t/m dinsdag 16 april meegenomen worden naar de klas.

Om de ouderen ook eens in het zonnetje te zetten willen we met een aantal kinderen een bezoekje brengen aan De Sperwer en daar iets lekkers voor bij de koffie te brengen. Graag willen wij hiervoor vragen of iedereen wat mee kan nemen naar school, denk hierbij aan paaseitjes, paaskoekjes of een doosje thee.

Ook zijn lege mandjes zeer welkom om de spullen in te verpakken. De spullen kunnen in het lokaal van uw kind ingeleverd worden.

Zoals voorgaande jaren kunnen de kinderen op beide locaties ook weer raden hoeveel paaseitjes er in de pot zitten. Denk jij het juiste antwoord te weten? Stop je antwoord en je naam op een briefje in de box en wie weet raad jij het juiste aantal. Dit kan t/m dinsdag 16 april.

 

 

School van de maand.

Bij zwembad de Lansingh is obs Kortland de school van de maand. Alle kinderen hebben voor deze actie vandaag een voucher gekregen. Met deze voucher kan er tegen een lager tarief gezwommen worden.

 

Woensdag 3 april studiedag

Op woensdag 3 april zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.

 

Pluslandnieuws

Op de website staan de activiteiten die we hebben bedacht voor de maand april. Kijk onder het kopje  onze school en dan Plusland.

De inschrijflijsten hangen op de bekende plek. Wilt u, als u uw kind opgeeft, ook dat met uw kind overleggen, zodat ze ook zin hebben om iets te doen. En wilt u het in de agenda schrijven, zodat uw kind ook echt komt, zeker als uw kind niet standaard naar Plusland komt

Mocht uw kind nog geen strippenkaart hebben en wel mee willen doen met een betaalde activiteit dan kunt u een strippenkaart kopen bij de administratie. Graag contant betalen. Een strippenkaart kost 5 euro en wordt door ons bewaard.