Nieuwsbrief 26

14-03-2019

Tijden dat de kinderen naar buiten komen

Er is bij ouders soms wat verwarring over de eindtijd van de schooldag. De onderwijstijd duurt tot 13.45 uur. De kinderen doen dan hun jas aan en komen naar buiten. Dat zal dan tussen 13.45 uur en 13.50 uur zijn.

Omdat het op dat moment voor de kleuters te druk is in de gang mogen zij iets eerder naar buiten, dus om 13.45 uur.

 

 

Nieuwe brigadiercursus

Op woensdagmorgen 5 juni om 9.00 uur wordt er weer een brigadiercursus gegeven op school. Nadat we theorie hebben gehad in het lege klaslokaal in het hoofdgebouw, gaan we daarna meteen naar het zebrapad om het praktische deel te leren. Als de praktijk goed gaat krijgen de brigadiers een diploma met de handtekening van de burgermeester.

Leerlingen die op 5 juni 10 jaar zijn, graag verkeersbrigadier willen worden en nog geen diploma hebben, mogen met deze cursus meedoen. Volgende week krijgen de leerlingen die graag met deze cursus mee willen doen, een brief mee met daarop strookjes. Op deze strookjes kunt u uw handtekening zetten waarbij u aangeeft toestemming te geven voor het brigadieren.

Ook krijgt uw kind dan een groene kaart mee. Deze moet ook ingevuld worden en de handtekening moet erop staan. Deze groene kaart gaat ook naar de politie.

Volwassen brigadiers zijn ook ontzettend hard nodig. U kunt ook op deze dag mee doen met de cursus. U kunt een aanmeldformulier halen bij de administratie.

Komt u ook helpen om de kinderen veilig over te laten steken???

 

 

Maandag 18 maart Studiedag (reminder)

Alle leerlingen hebben maandag 18 maart een dag vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten. We zien de kinderen graag op dinsdag 19 maart om 8.20 uur op school.

 

 

 

Nieuwe schoolplein

Een paar jaar geleden hebben is er een sponsorloop gehouden voor een nieuw in te richten schoolplein. Leerlingen uit de bovenbouw hebben toen zelf ontwerpen gemaakt over hun eigen ideeën hoe het schoolplein eruit moet komen te zien.

De afgelopen weken is er een schoolpleincommissie bij elkaar gekomen om te bespreken hoe het schoolplein eruit moet zien en zijn de ontwerpen al verder gevorderd. We hopen deze zomer een ander schoolplein te hebben. We houden u middels de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen.