Nieuwsbrief 21

01-02-2019

Overzicht van open dagen voor Voortgezet Onderwijs

De groepen 8 zijn al een tijdje bezig met het zoeken van een school in het Voortgezet Onderwijs. De groepen 7 willen zich nu ook alvast oriënteren op een nieuwe school.

Op https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen-planner   kunt u, door middel van invullen van wat gegevens, kijken wanneer welke school open dag heeft.

Door naar een open dag te gaan krijgen kinderen en ouders een beter beeld over hoe het op die school eraan toe gaat en kan er wellicht makkelijker gekozen worden.

 

 

Tweede informatieavond groepen ½ (reminder)

In de groepen 1/2 komen er het hele schooljaar nieuwe kleuters bij. Om de ouders van deze leerlingen op de hoogte te brengen over de gang van zaken in de groep organiseren wij een tweede informatieavond.

De ouders van de kleuters die naar school komen tussen januari en juni worden per brief voor deze avond uitgenodigd. Indien u de informatieavond in september heeft gemist, graag nog geïnformeerd wordt of vragen heeft bent u uiteraard ook van harte welkom.

De avond zal gehouden worden op woensdag 6 februari 2019 op beide locaties. U bent van harte welkom op de locatie van uw zoon en/of dochter.

18.45u – inloop met een kopje koffie of thee

19.00u – start informatieavond

 

Tweede informatieavond groepen 3 (reminder)

In de groepen 3 is het leren lezen een belangrijk onderdeel van de lesstof. De eerste helft van het schooljaar staat voornamelijk in het teken van het leren van de letters en het lezen van (hoofdzakelijk) eenlettergrepige klankzuivere woorden.

Nu komen we in de tweede helft van het schooljaar, waarin vooral de klankzuivere woorden herhaald worden om de herkenning op peil te houden, daarnaast wordt gestart met leesmoeilijkheden en het vlot (goed geautomatiseerd) leren lezen. Dit is een vervolg om te komen tot het echte leren lezen en legt een belangrijke basis voor het voortgezet technisch lezen in de groepen 4 t/m 8.

Op de informatieavond willen wij bovenstaande verder toelichten om u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het leren lezen in groep 3.

Naast het leesonderwijs zullen wij u ook informeren over de andere vakken, zoals bijvoorbeeld de veranderingen bij rekenen en schrijven en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deze avond zal gehouden worden op woensdag 6 februari 2019 op beide locaties. U bent van harte welkom op de locatie van uw zoon en/of dochter.

18.45u – inloop met een kopje koffie of thee

19.00u – start informatieavond

 

 

Gratis lid van de bibliotheek

De voorleesdagen zijn voorbij, maar thuis kan er natuurlijk nog voorgelezen worden. De bibliotheek in Krimpen heeft veel leuke boeken voor de kinderen. Wist u dat de kinderen van obs Kortland gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Normaal gesproken moet er inschrijfgeld worden betaald, maar als je doorgeeft dat je op obs Kortland zit, hoef je geen inschrijfgeld te betalen, maar krijg je gratis een pasje op je naam en kun je boeken lenen en thuis lekker lezen of voorgelezen worden. Dus op naar de bibliotheek een pasje halen en lezen maar.

 

 

MR nieuws

Op 15 januari jl. is de MR weer bijeen gekomen. Naast de MR begroting en de schoolbegroting hebben we gesproken over het taakbeleid van de leerkrachten, alle leerkrachten hebben naast hun onderwijskundige taken ook schooltaken. Deze zijn inmiddels verdeeld en besproken met de teamleden.

Alle notulen van de MR vergaderingen staan op de website van de school. U kunt ons ook mailen om punten aan te dragen; mr-kortland@blickoponderwijs.nl. Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk aanspreken.

Oudergeleding:                                                    Personeelsgeleding:

Paul Plomp                                                            Denise Lutz

Karin Noordanus                                                  Marianne Heikoop

Kevin Giese                                                           Fenna Rolloos

Harm Rebergen

 

 

Wijziging data gesprekken Plusklas groep 8

De ouders van de Plusklasleerlingen van groep 8 hebben vandaag een e-mail ontvangen over de gewijzigde dagen van de gesprekken die plaats gaan vinden. De nieuwe inschrijflijst hangt aan de deur van de directiekamer op locatie centrum.

Wilt u zich opnieuw inschrijven?

 

Gevonden voorwerpen

Er liggen heel veel bekers en doosjes, maar ook mutsen, sjaals en handschoenen bij de gevonden voorwerpen. Bent u wat kwijt, dan ligt het misschien daar wel bij. Komt u even kijken?

 

 

Plusland 

Activiteiten

Vandaag voor de laatste keer pleinsport in samenwerking met het Comeniuscollege. Vorige week is Pleinsport binnen gehouden vanwege het natte plein. We hopen dat we vanmiddag wel naar buiten kunnen gaan.

Maandag 4 februari gaan we pizza bakken. De lijst hangt aan het prikbord, dus er kan ingeschreven worden. Denkt u er wel aan om als u uw kind(eren) heeft ingeschreven voor een activiteit, u de activiteit wel laat doen? Regelmatig zien we dat er kinderen zijn ingeschreven, maar toch niet aanwezig zijn. Waarschijnlijk vergeten. 

Wilt u daar wel rekening mee houden? Als uw kind toch niet mee kan doen aan de activiteit dan graag de naam op de lijst doorstrepen.