Nieuwsbrief 17

20-12-2018

Kerstfeest 

Graag wil de kerstcommissie de ouders die geholpen hebben bij het kerstdiner, ontzettend bedanken voor hun hulp tijdens en na het kerstfeest 

Het was weer een groot feest! Ook willen we Elmon BV weer hartelijk bedanken voor de sponsoring van de Glühwein en Chocomelk.  

 

 

Nieuws vanuit de MR 

Op 21 november jl. heeft de MR vergaderd. Hierin is onder andere het school ontwikkelplan besproken. Dit plan is nog in concept. Er worden 7 leerteams samengesteld waar een aantal leerkrachten zitting in hebben en zullen in teamverband aan de slag gaan met de doelen uit het ontwikkelplan. De 7 leerteams zijn: 

1. Leerteam Taal 

2. Leerteam Lezen 

3. Leerteam Pedagogisch Klimaat 

4. Leerteam Talent 

5. Leerteam Rekenen 

6. Leerteam Cognitief Getalenteerde Leerlingen ( CGL) 

7. Leerteam ICT en 21 -eeuwse vaardigheden 

Tevens hebben we de begroting en het lerarentekort/vervangingsproblematiek besproken. Dit punt zal gezien de huidige ontwikkelingen in Nederland nog regelmatig terugkeren. 

Heeft u vragen aan de MR? Wilt u een punt aandragen? Spreek ons aan of mail ons op mr-kortland@blickoponderwijs.nl. De notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de 

website www.obskortland.nl 

 

Oudergeleding MR:         Personeelsgeleding MR: 

Paul Plomp                       Denise Lutz 

Karin Noordanus              Marianne Heikoop 

Harm Rebergen                Fenna Rolloos 

Kevin Giese 

 

Kinderoefentherapeuten stellen zich voor. 

Mijn naam is Esmee van de Watering, ik ben 27 jaar oud en ik woon in Krimpen aan den IJssel. Sinds augustus ben ik werkzaam voor de Praktijk oefentherapie Krimpen als kinderoefentherapeut. Ik werk samen met mijn collega Lydia Spoorendonk op het Kortland locatie Lansing-Zuid. Daarnaast ben ik ook werkzaam op de Centrum locatie. Wij behandelen kinderen die vaak vallen, niet goed mee komen tijdens zwemles/gymles/buitenspelen, fijn motorische opdrachten zoals knippen/knutselen/kleuren of moeite hebben met schrijven. U kunt ons elke donderdag vinden in de kleutergymzaal daar kunt u ons aanspreken of u kunt ons mailen: lydia@kinderoefentherapiekrimpen.nl en esmee@kinderoefentherapiekrimpen.nl 

 

Pluslandnieuws 

Plusland locatie centrum 

Op locatie Centrum gaat er na de kerstvakantie wat Plusland betreft wat veranderen. Juf Sema heeft aangegeven na de kerstvakantie niet meer terug te komen bij Plusland. Dus op de maandag en dinsdag is er op centrum geen Plusland meer. De kinderen die op deze dagen wel naar Plusland moeten kunnen gebruik maken van Plusland op Lansing-Zuid.  

School zorgt ervoor dat de kinderen van centrum naar Lz gaan om 13.45 uur. De kinderen moeten echter wel op lz worden opgehaald om 15.00 uur. Dit geldt alleen voor de maandag en dinsdag. Als u uw kind niet op locatie Lansing-Zuid kan ophalen op maandag en dinsdag dan moeten we kijken naar een andere oplossing. U kunt dat aangeven bij Marja van Meijeren m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl 

Juf Sema, heel erg bedankt voor je inzet. We zullen je missen!! 

Juf Audrey blijft op de woensdag, donderdag en vrijdag gewoon op locatie centrum 

 

Facturen + volle strippenkaarten Plusland 

De facturen van november zijn afgelopen week uitgedeeld. De facturen van december en de briefjes van de volle strippenkaarten worden in de eerste week van januari 2019 uitgedeeld. 

 

We zien alle kinderen graag weer op maandag 7 januari 2019 om 8.20 uur op school

De directie en alle medewerkers van obs Kortland en Plusland wensen de kinderen en hun ouders

prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019