Nieuwsbrief 12

23-11-2018

Versieravond Sinterklaas

Wij willen alle ouders, die deze week hebben geholpen met het versieren van de school i.v.m. het Sinterklaasfeest heel hartelijk bedanken.

Beide locaties zien er weer echt feestelijk en gezellig uit.

De sintcommissie

 

 

 

Schoentje zetten (herinnering)

Donderdag 29 november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun schoen zetten in de klas.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk woensdag 28 november een schoen (voorzien van naam) heeft meegenomen?

Hopelijk komt de Sint met zijn Pieten langs om alle schoenen te vullen.

 

 

 

Aankomst Sinterklaas

Op woensdag 5 december a.s. zal Sinterklaas met zijn Pieten de leerlingen van obs. Kortland bezoeken. Wij hopen dat Sinterklaas en de Pieten voor alle leerlingen iets lekkers en leuks zullen meebrengen.

De deur gaat deze dag op normale tijd om 8.20 uur open. De leerlingen houden hun jas aan! Om 8.30 uur verzamelen wij ons per klas op het plein.

Ouders die graag bij de ontvangst aanwezig willen zijn, verzoeken wij achter het lint te gaan staan. Dit vanwege de beperkte ruimte.

Leerlingen, die geen schoolmelk drinken, nemen deze dag gewoon hun eigen drinken mee.

Wilt u uw kind(eren) een grote plastic tas meegeven, voor de knutselwerkjes. (s.v.p. voorzien van naam)

Wij zoeken nog vrijwilligers om een handje te helpen bij het opruimen na het feest.

Wij wensen iedereen een gezellig Sinterklaasfeest.

De sintcommissie

 

 

 

School in kerstsfeer

Om de school in kerstsfeer te brengen zouden we het fijn vinden om hulp van ouders te krijgen. Wij gaan dit doen op donderdagavond 7 december om 19.00 uur. U kunt zich opgeven bij de juf/meester. Mocht u donderdag niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u wellicht helpen met opruimen op woensdagavond 19 december vanaf 19.30 uur, dat is dus na het kerstdiner van de kinderen.

 

Kerstfeest op school

Hoewel Sinterklaas nog op school moet komen, zijn de commissies al druk bezig met de voorbereidingen van de kerst wat dit jaar gevierd wordt op woensdagavond 19 december van 17.30 uur – 19.00 uur. Een gezellig onderdeel hiervan is zoals vanouds het kerstdiner.

Het grote succes van het lopend buffet van voorgaande jaren was mede te danken aan de creatieve, culinaire gerechten die u voor de kinderen had bereid.

Daarom willen we u ook dit jaar weer vragen ons te helpen met het maken van gerechten voor het kerstbuffet. We moeten u wel melden dat er helaas geen vergoeding voor gegeven kan worden; het budget van de school is hiervoor te beperkt.

Verdere informatie volgt in de kerstbrief welke wordt meegegeven op vrijdag 7 december.

Tijdens het diner van de kinderen kunt u op het plein voor een kleine vergoeding gezellig een kom soep met stokbrood gebruiken en meteen luisteren naar de muziek.

De leerlingen zullen net als vorig jaar gewoon om 13.45 uur uit zijn.

Donderdag 20 december zijn de leerlingen om 12.15 uur uit en dan begint voor hen de kerstvakantie, omdat vrijdag 21 december een roostervrije dag is en de leerlingen dan vrij zijn.

 

Oproep vervoer en opzetten partytenten

Voor het kerstfeest mogen wij de partytenten gebruiken van de handbal. Deze moeten wel gehaald, opgezet en weer teruggebracht worden. Daarom zoeken wij iemand die de tenten kan vervoeren met een busje en sterkte mannen of vrouwen die de tenten op kunnen zetten en helpen afbreken.

 

 

Kerstfeest bij Plusland

Op woensdag 19 december is er Plusland van 13.45 uur tot aan 15.00 uur.

Op donderdag 20 december begint Plusland al om 12.15 uur en krijgen de leerlingen een lunch met drinken aangeboden van Plusland. We gaan dan nog wat activiteiten doen en de leerlingen mogen dan om 15.00 uur worden opgehaald. Voor deze dag rekenen we 2x Plusland in verband met de tijd.

Komt uw kind op donderdag 20 december naar Plusland dan moet u uw kind even inschrijven bij het kantoortje of even een mail sturen naar pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl , in verband met de inkopen voor de lunch die we moeten doen.

Vrijdag 21 december is er geen school, dus ook geen Plusland.

Voor de activiteiten voor donderdag 20 december komt een inschrijflijst te hangen.

Komt uw kind wel naar Plusland deze dag maar wil hij/zij niet meedoen aan de activiteit dan kan uw kind ook gewoon komen en vrij spelen.

 

 

Vrijwilligers gezocht voor de verzorging van de kippen

Zoals u allemaal wel weet, hebben we op beide locaties een mooi hok met daarin leuke kippen. Deze kippen worden onder schooltijd verzorgd door de leerlingen van alle groepen. Hiervan leren de kinderen hoe ze moeten omgaan voor de dieren en hoe je de dieren moet verzorgen.

Nu zijn we voor de verzorging van de kippen op zoek naar vrijwilligers die in het weekend en/of de schoolvakanties deze taak op zich willen nemen.

 

 

 

Sport Clinics

In december en januari worden er een aantal clinics aangeboden door Synerkri.

* 12 december, Handbalclinic, groep 3 en 4, 14.30-16.30 uur, sporthal De Groenendaal.

* 9 jan, 16 jan en 23 januari, Waterpoloclinic, groep 6, 7 en 8, 16.00-17.00uur, Zwembad de Lansingh

* 23 en 30 januari, Tennisclinic, Groep 1, 2 en 3, 14.30-15.30 uur, My Healthclub.

* 23 en 30 januari, Tennisclinic, Groep 4 t/m 8, 15.30-16.30 uur, My Healthclub.

Wil uw zoon of dochter meedoen? Dan kan dit door uw kind aan te melden bij de juf of meester van uw kind.

 

 

Talentlessen

Afgelopen woensdag heeft u kunnen zien wat de kinderen tijdens de talentlessen hebben gedaan en geleerd. U heeft kunnen proeven, een dansles gezien en schilderijen kunnen bewonderen. De kinderen hebben met veel plezier meegedaan aan de talentlessen. Langs deze weg willen we dan ook de hulpouders bedanken die een talentles of talentlessen hebben gegeven.

 

                                   

School van de maand in  zwembad "de Lansingh"

Komende weken is obs Kortland “school van de maand” in zwembad de Lansingh. Vandaag heeft u kind een kaartje meegekregen. Op vertoon van het kaartje kunt u voor een gereduceerde prijs vrij zwemmen in zwembad De Lansingh.

 

 

Sponsor(en) gevraagd

De sporttenues van school zijn echt aan vervanging toe. De tenues worden bij elk toernooi gebruikt. Helaas heeft school geen budget voor nieuwe sporttenues en daarom zoeken we een of meerdere sponsoren. Wilt u de sporttenues sponsoren dan kunt u zich melden bij juf Willeke w.galuska@blickoponderwijs.nl of Marja van Meijeren m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl

 

 

VSO locatie Centrum

Er is helaas nog steeds niet gereageerd op de oproep van VSO medewerker op locatie Centrum. In principe is er elke dag VSO, maar moeten we per dag kijken wie de kinderen opvangt. Wilt u gebruik maken van de VSO op deze locatie dan kunt u uw kind(eren) aanmelden bij juf Marja.  Graag dan even een mail sturen naar m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl.  Op maandagmorgen is juf Marja voorlopig de VSO medewerkster.

Maar heeft u zelf interesse om de VSO te doen of weet u iemand, dan horen we dat graag.