Nieuwsbrief 9

02-11-2018

MR- nieuws  

Dinsdag 16 oktober vond de tweede MR-vergadering van dit schooljaar plaats. Hierbij waren 3 nieuwe leden aanwezig. Kevin Giese en Harm Rebergen vanuit de ouders en Fenna Rolloos vanuit het personeel. Onderwerpen die besproken zijn:  

Het huishoudelijk regelement (te vinden op de website, www.obskortland.nl)  

Jaarverslag (ook deze is te vinden op de bovengenoemde website)  

Pesten; wet veiligheid op school.  

Voortgang taakbeleid personeel  

Schoolgids  

Begroting en budget 

MR-vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Heeft u een vraag die wij wellicht kunnen beantwoorden of heeft u een onderwerp  die u graag besproken zou zien worden in de MR-vergadering? Dan kunt u dit via mr-kortland@blickoponderwijs.nl  bij ons aangeven of u kunt altijd een ouder of leerkracht uit de MR aanspreken om uw vraag te stellen. De volgende MR-vergadering is op 21 november a.s. op locatie Lansingh-Zuid.  

 

 

Versieravond Sinterklaas 19 november 

Op maandagavond 19 november willen we de school op beide locaties weer in  

5 decembersfeer brengen. 

Wie komt er helpen met het versieren van de school? We beginnen om 19.00 uur!  

De koffie staat klaar, uiteraard met wat lekkers erbij.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Bij de deur hangt een intekenlijst. U kunt ook even mailen met Marja van Meijeren m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl 

We hopen, net als vorige jaren, op een grote opkomst. 

 

De Sint commissie 

 

Talentlessen Obs Kortland 

Deze week zijn de talentlessen weer van start gegaan. Lessen waarbij leerlingen kunnen ontdekken wat hun talenten zijn en waar ze zich verder in willen ontwikkelen. 

Hiervoor was een breed scala van lessen opgezet om zoveel mogelijk talenten aan bod te laten komen. 

Door de gehele school werd er gekookt, geschilderd, gedanst, geprogrammeerd enz., maar ook buiten de school werden er verschillende workshops aangeboden. Zo kregen er leerlingen les in dans en fitness, werd er mee gewerkt op de kinderboerderij en werd er bowling les aangeboden door een echte kampioen.  

Ook de komende drie woensdagen zijn er nog lessen, waarbij u op woensdag 21 november vanaf 13.00 uur van harte welkom bent om te komen kijken naar het talent van uw kind. 

                                              

     

 

Oproep VSO medewerker locatie centrum (herhaling) 

Er heeft zich nog niemand gemeld voor de VSO (Voorschoolse Opvang ) voor locatie centrum. Daarom nogmaals een oproep in deze nieuwsbrief.  

Vindt u het leuk om op schooldagen van 7.30 uur tot 8.30 uur kinderen op te vangen op locatie centrum of weet u iemand die dat wel leuk zal vinden, dan hopen we dat u zich meldt bij de leerkracht van uw kind of bij Marja van Meijeren, m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl. U krijgt hier een kleine vergoeding voor en u dient wel een VOG aan te vragen op kosten van school. Wilt u meer informatie kunt u mailen met Marja van Meijeren of bellen naar school. 

 

Plusland 

Activiteiten 

De kinderen van Plusland hebben de afgelopen week spinnen en spookjes gemaakt in verband met Halloween. 

Vrijdagmiddag 2 november en 9 november is er pleinsport op locatie LZ dat word gegeven door leerlingen van het Comeniuscollege. Alle kinderen die bij Plusland zitten kunnen hieraan meedoen. 

 

Facturen 

De facturen van de maand september komen de komende week via de school mee met uw kind.