Nieuwsbrief 4

21-09-2018

Herinnering schoolfotograaf

Graag willen wij u eraan herinneren dat woensdag 3 oktober (locatie Lansing Zuid) en donderdag 4 oktober (locatie Centrum) de schoolfotograaf langs komt. Voor de goede orde willen wij u laten weten dat de achtergrond van de foto donker van kleur zal zijn en de kinderen helemaal, van top tot teen, op de foto gaan.

 

Herinnering inschrijven broertje/zusje foto schoolfotograaf

Mocht u afgelopen dinsdag of woensdag vergeten zijn uw kinderen in te schrijven voor de broertje/zusje foto voor de locatie Lansing Zuid, dan bieden wij u hierbij nog de mogelijkheid dit aanstaande dinsdag 25 september tussen 18.30 uur en 19.30 uur te doen bij Marja van Meijeren (06- 120 93 191), voor zover er nog plek is. Het zou kunnen dat er niet meteen opgenomen wordt, maar dan is het gewoon druk aan de telefoon. Belt u dan nog een keer of spreek een berichtje in, dan kan Marja u terugbellen. Tussen 15.00 uur en 16.00 uur is er nog wel plek.

 

Brigadieren

We zijn erg blij dat de volwassen brigadiers en de kinderen zich willen inzetten om iedereen veilig over te laten steken op de Ouverturelaan. Maar het rooster maken wordt erg moeilijk, omdat er te weinig volwassen brigadiers zijn. Er komt een moment dat er geen brigadiers staan op het zebrapad, omdat er niemand inzetbaar is.

Wij hopen dat dat moment niet zal komen en roepen uw hulp in. Wilt u brigadier worden? Wilt u de kinderen helpen veilig oversteken op de drukke Ouverturelaan?

U zou ons enorm helpen als u zich opgeeft. U kunt u kind(eren) tijdens het brigadieren kosteloos naar de VSO of Plusland brengen.

De aanmeldformulieren kunt u downloaden van de site of ophalen bij de administratie.

 

 

Stagiaires

Afgelopen week zijn en komende weken zullen er in verschillende groepen weer stagiaires van de HRO starten. Zij zullen zich in de groep voorstellen aan de leerlingen en ook veelvuldig lessen gaan verzorgen. U kunt altijd even langslopen om zelf kennis te maken.

 

 

Kleutergym

In de afgelopen periode hebben ons wat verontruste geluiden van ouders bereikt over de kleutergym in de grote gymzaal. Leerkrachten en kinderen zijn er erg enthousiast over. Ouders maken zich vooral zorgen over het vervoer. We hebben besloten om tot de kerst door te gaan met deze gymlessen. En zullen in december een goede evaluatie houden, met leerkrachten en klassenouders. Mocht deze evaluatie positief uitpakken, dan worden alle lessen gegeven zoals oorspronkelijk gepland. Mocht het niet geheel positief uitpakken, dan kunnen we op dat moment ervoor kiezen om de gymmeester zijn lessen in onze eigen speelzaal te laten geven. We brengen u tijdig op de hoogte!

 

 

 

 

De vreedzame school

De afgelopen weken is er in alle groepen weer gewerkt met de vreedzame school.

Blok 1 ” We horen bij elkaar ” is afgerond en hieronder kunt u lezen wat de kinderen hebben geleerd:

- om te praten over de sfeer in de groep

- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet

- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen

- dat iedereen een eigen mening mag hebben

- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat

- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft

- om samen te werken

- om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8)

 

Algemene informatie over blok 2

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.

Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.

Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.

Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

 

Informatie over de lessen in de groepen

Deze week zijn alle groepen gestart met de lessen uit blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de

LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de  Verenigde Naties.

 

Tip voor thuis

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over. Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.

 

 

 

Pluslandnieuws

De inschrijflijsten hangen er al, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Als jullie wat willen doen dan moet er wel ingeschreven worden.

Hebben jullie nog leuke ideeen om te doen  dan horen we dat graag.

 

Vergeet u niet om eventueel een strippenkaart te kopen. Dat kan contant (€5,00) bij de administratie. De strippenkaarten van vorig schooljaar blijven dit schooljaar ook gewoon geldig. Als uw kind geen strippenkaart heeft dan kan hij/zij niet meedoen met de betaalde activiteit.

 

Af- en aanmelden

Denkt u eraan uw kind voor 10 uur of uiterlijk om 12 uur ’s morgens aan-of af te melden voor plusland bij de administratie? Dit vragen we i.v.m. het aantal medewerksters.

U kunt uw kind ook telefonisch  512916 (lz) 512477 (centrum) en via de mail af- of aanmelden op het e-mailadres:pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl.

Als u uw kind te laat afmeldt voor plusland moeten we helaas die dag toch in rekening brengen. Ook als uw kind met een vriendje of vriendinnetje meegaat of door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag van tevoren.

 

Aanmelden of afmelden op locatie Centrum

Willen jullie of wilt u de agenda gebruiken die bij de keuken ligt om aan –of af te melden? Zo weten de medewerksters hoeveel kinderen zij kunnen verwachten.

Op de website van school onder het kopje "onze school" kunt u klikken op Plusland en daar vindt u de activiteiten van Plusland vanaf de zomervakantie.