Nieuwsbrief 3

14-09-2018

Onderzoek naar verwachtingen van ouders t.a.v. “goed onderwijs”

Binnenkort zal in Krimpen aan de IJssel een onderzoek starten onder alle ouders van schoolgaande kinderen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. De onderzoeksvraag richt zich op de verwachtingen van ouder t.a.v. goed onderwijs voor hun kinderen.

 

De vragenlijsten worden per post verspreid naar de ouders die geen schoolgaande kinderen hebben en per mail naar ouders wiens kinderen nu al op een van de scholen zitten. Om dit mogelijk te maken zullen wij uw mailadres, in versleutelde vorm (zodat het voldoet aan de A.V.G.) aanleveren aan het onderzoeksbureau. Dan bent u op de hoogte!

We hopen dat zoveel mogelijk ouders de moeite nemen de vragenlijst ingevuld te retourneren!

 

Afstemmingsgesprekken

In de eerste twee weken van oktober vinden de zgn. afstemmingsgesprekken plaats.

 

In deze gesprekken willen we komen tot een goede afstemming van de onderwijsbehoeften (wat uw kind nodig heeft om op school goed te kunnen functioneren) van uw kind. Ouders en leerkrachten hebben hierover een open gesprek.

In dit gesprek wordt er op de overdracht van de vorige naar de huidige leerkracht teruggekeken. Tussen leerkracht en ouders wordt concreet besproken wat werkt en niet werkt voor de leerling en wat mogelijk anders/beter zou kunnen.

En dit is ook het moment voor u om met de leerkracht te bespreken wat u belangrijk vindt wat hij of zij moet weten over uw kind voor het komende schooljaar.

Tijdens het gesprek komen de volgende punten aan de orde:

 

1. “Kennismaken”/ welkom

2. Welbevinden en start schooljaar

- Hoe heeft uw kind de eerste weken ervaren?

- Wat heeft uw kind verteld over school?

- Waarin is uw kind (in de vakantie) veranderd/ gegroeid?

3. Overdracht

- Ik heb het volgende meegekregen uit de overdracht…. (enkele belangrijke zaken/ onderwijsbehoeften noemen)

- Wat heeft hiervan gewerkt/ niet gewerkt of kan mogelijk anders/ beter?

- Welke aanvullingen/ ideeën heeft u over uw kind om goed te functioneren op school?

4. Afspraken

- Afspraken maken en vast leggen.

 

Vanaf maandag 17 september hangen er inschrijflijsten bij ieder lokaal. Voor iedere groep is er minstens 1 mogelijkheid om ’s avonds in te schrijven.

 

 

Schoolfotograaf.

Op woensdag 3 oktober (locatie Centrum) en donderdag 4 oktober (locatie Lansing Zuid) zal de schoolfotograaf aanwezig zijn.  Voor de goede orde willen wij u laten weten dat de achtergrond van de foto donker van kleur zal zijn en de kinderen helemaal, van top tot teen, op de foto gaan.

 

Inschrijven broertje/zusje foto schoolfotograaf.

Centrum: Voor de broertjes/zusjes, die allen naar school gaan op de locatie Centrum, zullen de foto’s onder schooltijd gemaakt worden op donderdag 4 oktober. Alleen indien de leerlingen van de locatie Centrum op de foto willen met een broertje of zusje die niet op de locatie Centrum naar school gaat of die op locatie Lansing Zuid naar school gaat, dan is inschrijven voor het maken van een broertje/zusje foto noodzakelijk. Deze foto zal dan op woensdagmiddag 3 oktober op de locatie Lansing Zuid genomen worden.

Lansing Zuid: Op woensdagmiddag 3 oktober is de fotograaf aanwezig om foto’s van broertjes/zusjes te maken, hiervoor dient u uw kinderen in te schrijven.

Inschrijven voor het maken van de broertje/zusje foto op de locatie Lansing Zuid, woensdagmiddag 3 oktober:

Ook dit jaar zal de inschrijving telefonisch plaatsvinden. Op dinsdag 18 september tussen 18.30 uur en 20.00 uur en woensdagmiddag 19 september tussen 14.00 uur en 15.00 uur kunt u bellen met Marja van Meijeren (06 – 120 93 191) om uw kinderen in te schrijven voor de broertje/zusje foto.

De foto’s worden op woensdagmiddag 3 oktober op locatie Lansing Zuid genomen. De foto’s worden genomen tussen 14.00 en 16.30 uur ’s middags en er wordt net als voorgaande jaren gewerkt met blokken van een kwartier. Per kwartier kunnen wij een bepaald aantal inschrijvingen aannemen.

 

Medezeggenschapsraad 

 

Volgende week dinsdag 18 september is er een vergadering gepland van de MR. De oudergeleding van de MR kent momenteel twee vacatures die we graag op korte termijn willen invullen. In nieuwsbrief nr.1 is een omschrijving van de taken van de MR te vinden. Kandidaten hebben tot deze vergadering de gelegenheid hun interesse kenbaar te maken zodat ter vergadering de verdere procedure ingevuld kan worden. U kunt contact opnemen met de voorzitter Paul Plomp. E-mail: mr-kortland@blickoponderwijs.nl

 

Oproep Pluslandmedewerker/ster

We zoeken nog een Pluslandmedewerker/ster. Heeft u interesse en vindt u het leuk om met de kinderen van de basisschool te knutselen of iets te koken of bakken? Meldt u zich dan aan bij de coördinator Marja van Meijeren: pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl. Ook voor vragen en informatie kunt u bij haar terecht. De medewerker van Plusland krijgt een kleine vergoeding en kinderen kunnen altijd gratis meekomen.

 

 

Voorschoolse Opvang (VSO)

Vanaf dit schooljaar begint de VSO elke dag om 7.30 uur. Wilt u uw kind(eren) maximaal een dag van tevoren afmelden? Als de dagen van de VSO veranderen dit schooljaar, wilt u dat dan doorgeven aan juf Julia of mailen naar pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl.

 

Pluslandnieuws

De inschrijflijsten hangen er al, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Als jullie wat willen doen dan moet er wel ingeschreven worden. Er is een leerling van Plusland gekomen die heeft doorgegeven wat hij graag tijdens plusland wil doen. Dit gaan we dan ook inplannen. Hebben jullie nog ideeen dan horen we dat graag.

 

Vergeet u niet om eventueel een strippenkaart te kopen. Dat kan contant (€5,00) bij de administratie. De strippenkaarten van vorig schooljaar blijven dit schooljaar ook gewoon geldig. Als uw kind geen strippenkaart heeft dan kan hij/zij niet meedoen met de betaalde activiteit.

 

Af- en aanmelden

Denkt u eraan uw kind voor 10 uur of uiterlijk om 12 uur ’s morgens aan-of af te melden voor plusland bij de administratie? Dit vragen we i.v.m. het aantal medewerksters.

U kunt uw kind ook telefonisch  512916 (lz) 512477 (centrum) en via de mail af- of aanmelden op het e-mailadres:pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl.

Als u uw kind te laat afmeldt voor plusland moeten we helaas die dag toch in rekening brengen. Ook als uw kind met een vriendje of vriendinnetje meegaat of door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag van tevoren.

 

Aanmelden of afmelden op locatie Centrum

Willen jullie of wilt u de agenda gebruiken die bij de keuken ligt om aan –of af te melden? Zo weten de medewerksters hoeveel kinderen zij kunnen verwachten.

De lijsten hangen weer aan het prikbord. Op LZ mag er alleen ingeschreven worden door of onder begeleiding van een volwassene. Op de website van school onder het kopje "onze school" kunt u klikken op Plusland en daar vindt u de activiteiten van Plusland vanaf de zomervakantie.