Nieuwsbrief nr 2

07-09-2018

Toestemmingsverklaring

In het kader van de nieuwe wet op de privacy is het nodig om u aan het begin van dit schooljaar opnieuw toestemming te vragen voor het gebruik van persoonlijke gegevens en beeldmateriaal voor de school.

In mei jongstleden heeft u van Blick op onderwijs een brief gekregen waarin de verandering van de wet wordt uitgelegd. http://www.blickoponderwijs.nl/opock_C02/UploadData/images/1/862/0/AVG-Nieuwsbrief-1.pdf

 

Nieuwbrieven worden op de website van de school geplaatst en ook via andere media delen we foto's met u en andere ouders. Om publicatie van een artikel over de school te bespoedigen helpt het als we een leuke foto meesturen. In verband met deadlines is het vaak niet mogelijk om eerst alle ouders toestemming te vragen, omdat het meestal groepsfoto's betreft.

Daarnaast heeft de school uw toestemming nodig voor het delen van gegevens met mensen die meehelpen in school, bijvoorbeeld met de OR en ouders die meegaan op excursie. Wanneer we de gegevens niet kunnen delen kan het betekenen dat uw kind niet mee kan. Men kan u immers in geval van nood niet bereiken als men niet over uw telefoonnummer mag beschikken.

 

Om ervoor te zorgen dat voor u bedoelde berichten daadwerkelijk bij u aan kunnen komen is het nodig dat we uw contactgegevens checken.

Vandaag hebben alle leerlingen een toestemmingsverklaring meegekregen.

Wilt u die gegevens op het formulier noteren en daarna de lijst met vragen kritisch doornemen en uw keuzes aankruisen?

Alleen een getekend formulier is rechtsgeldig.

 

Wilt u het ondertekende formulier zo spoedig mogelijk, uiterlijk vrijdag 14 september 2018, bij de leerkracht van uw kind inleveren?

 

 

Interim directeur stelt zich voor

Graag stel ik me via deze nieuwsbrief even aan u voor. Ik ben Bertie de Beuze.  Sinds ruim 40 jaar werk ik in het onderwijs in diverse functies en rollen. Inmiddels heb ik, op beide locaties, al een dagje meegedraaid en heb ik een eerste indruk gekregen van de school. Ik zag leuke kinderen, enthousiaste en betrokken collega's en twee fijn ingerichte gebouwen. En ik ben verheugd dat ik een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van deze school.

En ik zie ernaar uit om u, als ouder, binnenkort te ontmoeten

 

Ouderinformatieavond

Dinsdag 11 september is de ouderinformatieavond voor de groepen 1 t/m 7 op de locatie Centrum

Donderdag 13 september is de ouderinformatieavond voor de groepen 1 t/m 8 op de locatie Lansingh- Zuid.

De leerkrachten vertellen u die avond wat uw kind dit schooljaar allemaal te wachten staat.

De tijden zijn:

 

Locatie Centrum:

Groep 1 t/m 4: 19.00 uur – 20.00 uur

Groep 5 t/m 8: 20.15 uur– 21.15.uur

 

Locatie Lansingh-Zuid:

Groep 1 t/m 4: 19.00 uur – 20.00 uur

Groep 5 t/m 7: 20.15 uur– 21.15.uur

 

De avond wordt gehouden in het lokaal van uw kind. Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom en uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld door de leerkrachten.

Oproep kascontrole Ouderraad

De Ouderraad is op zoek naar ouders die de kascontrole over 2017/2018 willen uitvoeren. Dit vraagt ongeveer 1,5 uur aan tijdsbesteding en datum en tijd worden in overleg vastgesteld. Wilt u de Ouderraad hierbij van dienst zijn, dan kunt u zich aanmelden

via OR-kortland@blickoponderwijs.nl

Nieuwe leden Ouderraad

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar nieuwe leden die onze Ouderraad komen versterken. Gedurende het schooljaar verzorgt de Ouderraad naast het reguliere lesprogramma leuke, leerzame en actieve activiteiten in samenwerking met de leerkrachten. Denk hierbij aan het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, maar bijvoorbeeld ook de jaarlijkse schoolreis en de coördinatie rondom de avondvierdaagse.

De Ouderraad – de naam zegt het al - is daarbij afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouders en/ of verzorgers van de locaties Lansingh Zuid en Centrum. Lijkt het u leuk ons te helpen het voor de kinderen nog leuker te maken op school, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de Ouderraad.

E-mailadres: or-kortland@blickoponderwijs.nl

 

 

Studie- en roostervrije dagen. (Herinnering)

Woensdag 5 september 2018   Studiedag                   Woensdag 3 april 2019   Studiedag   

Maandag 29 oktober 2018    Studiedag                        Donderdag 30 mei 2019  Hemelvaartsdag Vrijdag 21 december 2018    Roostervrije dag             Vrijdag 31 mei 2019       Roostervrije dag Maandag 28 januari 2019     Studiedag                        Woensdag 12 juni 2019  Roostervrije dag

Vrijdag 22 februari 2019       Roostervrije dag             Vrijdag 19 juli 2019        Roostervrije dag

Maandag 18 maart 2019      Studiedag Blick                 

                           


 

School maatschappelijk werk

Als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit of problemen heeft op school (niet op leergebied), kan de schoolmaatschappelijk werker iets voor u en uw kind betekenen. De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met u en uw kind naar mogelijkheden om uw kind zich weer prettig te laten voelen, zodat het ook op school beter gaat.

De schoolmaatschappelijk werker is er ook om school te ondersteunen. Hiervoor is zij dus regelmatig tijdens het buitenspelen op het plein of bij oudergesprekken aanwezig.

 

Wanneer schoolmaatschappelijk werk?

De ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker is heel divers.

Zij helpt kinderen omgaan met bijvoorbeeld onzekerheid of pesten en biedt een luisterend oor aan kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld een scheiding, rouw of ruzies thuis.

De schoolmaatschappelijk werker kan u adviseren over hoe u kunt omgaan met een probleem van uw kind. Voorop staat de ontwikkeling van uw kind en dat uw kind met plezier naar school gaat.

Praten helpt

Als het niet goed gaat met uw kind, praat ze met u, uw kind en eventueel de school. Samen proberen we tot een goede oplossing te komen. Als blijkt dat uw kind meer gebaat is bij andere begeleiding of hulp informeert de schoolmaatschappelijk werker u hierover en helpt ze u bij het nemen van vervolgstappen.

Vertrouwd

U kunt erop vertrouwen dat zij zorgvuldig en respectvol omgaat met (informatie over) u en uw kind. Als u voor aanmelding meer wilt weten, kunt u de informatie opvragen bij de schoolmaatschappelijk werker.

Aanmelden

Aanmelden kan via de leerkracht, intern begeleider of direct bij de schoolmaatschappelijk werker. De school maatschappelijk werker die aan OBS Kortland verbonden is, heet Inge van den Heuvel en is in principe iedere maandag aanwezig.  ingevandenheuvel@enver.nl

 

Hallo allemaal! Mijn naam is Esther en komend schooljaar loop ik stage bij het schoolmaatschappelijk werk op jullie school. Ik sluit aan bij alle gesprekken van het schoolmaatschappelijk werk. Indien u hier bezwaar tegen heeft horen we dat graag. Ik studeer Social Work aan de christelijke hogeschool Ede dit is mijn derde jaar. Als uitstroomprofiel volg ik de richting jeugdzorg en pedagogiek. Ik hoop hier veel te leren en ik heb er heel veel zin in! Heeft u, heb jij vragen? Spreek me gerust even aan. Groetjes, Esther ]

 

 

 

Verkeersbrigade

Zoals u eerder in de nieuwsbrief hebt gelezen heeft Marja Noorlander haar functie als brigadiercoördinator neergelegd en neemt Marja van Meijeren, administratie, haar functie tijdelijk over. Wij willen Marja Noorlander heel erg bedanken voor haar inzet als coördinator. Marja Noorlander heeft inmiddels een bos bloemen gekregen als dank voor haar inzet.

 

 

 

 

Pluslandnieuws

Er zijn de afgelopen week al wat activiteiten geweest. We hebben al appelflappen gemaakt en een fruitspies. We hebben nu weer een rooster gemaakt en u kunt zien wanneer we iets gaan doen..

Strippenkaart

Vergeet u niet om eventueel een strippenkaart te kopen. Dat kan contant (€5,00) bij de administratie. De strippenkaarten van vorig schooljaar blijven dit schooljaar ook gewoon geldig. Als uw kind geen strippenkaart heeft dan kan hij/zij niet meedoen met de betaalde activiteit.

Aan- en afmelden

Denkt u eraan uw kind voor 10 uur of uiterlijk om 12 uur ’s morgens aan-of af te melden voor plusland bij de administratie? Dit vragen we i.v.m. het aantal medewerksters.

U kunt uw kind ook telefonisch  512916 (lz) 512477 (centrum) en via de mail af- of aanmelden op het e-mailadres:pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl.

Als u uw kind te laat afmeldt voor plusland moeten we helaas die dag toch in rekening brengen. Ook als uw kind met een vriendje of vriendinnetje meegaat of door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag van tevoren.

Inschrijflijsten

De lijsten hangen weer aan het prikbord. Op LZ mag er alleen ingeschreven worden door of onder begeleiding van een volwassene. Op de website van school onder het kopje "onze school" kunt u klikken op Plusland en daar vindt u de activiteiten van Plusland vanaf de zomervakantie.

 

 

 

Even voorstellen…

 

Graag willen wij ons, jeugdverpleegkundigen van CJG Krimpen, aan u voorstellen.

Wij werken samen in een team dat bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistente en consultatiebureau assistenten.

Samen hebben wij als taak de groei en ontwikkeling van alle jeugdigen in Krimpen te monitoren, begeleiden en zo nodig passende zorg te indiceren en hiernaar door te verwijzen.

 

Onze zorg kan starten tijdens de zwangerschap en loopt tot aan het 19e levensjaar.

Gedurende deze periode bieden wij vaste contactmomenten die plaatsvinden bij het gezin thuis, op school of op onze CJG locatie.

Ook buiten deze vaste contactmomenten kunnen ouders, jeugdigen maar ook u als samenwerkingspartner bij het CJG terecht voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Bijvoorbeeld wanneer een kind niet goed eet of slaapt, niet lekker in zijn vel zit, erg dwars is of niet luistert, gepest wordt of erg faalangstig is of nog niet zindelijk is. Of er zijn twijfels over het gehoor, de ogen, lengte of gewicht van een kind. Ook over ingrijpende gebeurtenissen in het gezin kunnen vragen zijn, of over de situatie op school.

Als medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben wij een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de gesprekken in vertrouwen plaatsvinden en  overleggen wij alleen op met anderen als de ouder en/of jeugdige ervan weet en hiervoor toestemming geeft.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via 010-2010110 of cjgkrimpenaandenijssel@cjgrijnmond.nl of via de jeugdverpleegkundige die gekoppeld is aan deze school, Mariska Vos, m.vos@cjgrijnmond.nl tel: 06-22490879

Kijk ook eens op onze website: www.cjgkrimpenaandenijssel.nl

CJG Krimpen is onderdeel van de Krimpenwijzer. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.krimpenwijzer.nl

Foto v.l.n.r.: Mariska Vos, Clarinde Nijkamp, Angelique Akkermans, Nelleke Boele, Elsbeth Spoormaker, Marlene Moerman