Laatste schooldag: uitzwaaien!

Op donderdag 12 juli ( de dag van het eindfeest) zijn de kinderen tot half een vrij!
Om half één worden ze op locatie LZ verwacht. Daar sluiten we gezamenlijk af met een hapje.
Tot slot zwaaien we met de hele school alle kinderen van de groepen 8 op het plein uit.