Huiswerk week 11

Dinsdag 12 maart redactiesommen blz. 20 af.

Woensdag 13 maart spelling werkwoorden blok 6 week 1 af.

Donderdag 14 maart rekenen oefenstof toets af (op de voorkant staat 5.3).