Spelling voor groep 5

We oefenen elke dag de spellingregels met behulp van een dictee, werken in het werkboek, spellingoefeningen op de laptop en met allerlei spelling spelletjes.

Groep 5 heeft de volgende spelling categorieën herhaald de afgelopen periode.

Daar hoorden ook de werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en de lidwoorden bij.

Nieuw was deze week het "bijvoeglijk naamwoord".

Vanaf deze week komen er nieuwe categorieën bij.