Spelling in groep 4

We oefenen elke dag  de spellingregels met behulp van een dictee, werken in het werkboek, spellingoefeningen op de laptop en met allerlei spelling spelletjes.

Groep 4 heeft de volgende spelling categorieën aangeboden gekregen.

En natuurlijk ook de  ei-rap en de au-rap.

U kunt deze beluisteren op  "You Tube".