Landelijke staking onderwijs 15 maart

Begindatum 15 maart 2019 08:30

Einddatum 15 maart 2019 13:45

Locatie

Beste ouders en verzorgers,

In de laatste nieuwsbrief voor de krokusvakantie hebben we reeds melding gemaakt van een mogelijke staking op vrijdag 15 maart a.s. Eind februari hebben de bonden de oproep tot staking definitief gemaakt. 

Ook het team van OBS Kortland legt op 15 maart het werk neer. 

Net als de vakbonden en de PO raad vinden ook wij dat  er serieus in onderwijs moet worden geïnvesteerd. Het onderwijs kampt met forse en urgente problemen. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en personeel zijn hiervan de dupe. Het is dan ook van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. Daarnaast maken we ons hard voor een eerlijk salaris voor werknemers in het primair onderwijs en het verminderen van de werkdruk. 

Uw kind heeft dus op vrijdag 15 maart geen school! 

met vriendelijke groet
Bertie de Beuze
directeur a.i.