Schoolmelk

Via de site van Campina kunt u zelf schoolmelk aanvragen. Wij krijgen deze wijziging dan vanzelf door.

De schoolmelk wordt tot kort voor de pauze in de koelkast bewaard, en uitgedeeld aan de kinderen.