Ouderraad

Bestuur

Het bestuur van Stichting Ouderfonds OBS Kortland bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van OBS Kortland. De bestuurders worden benoemd door de ouders/verzorgers van de leerlingen van de school voor maximaal 8 jaar. Het bestuur int de vrijwillige ouderbijdrage en coördineert de besteding hiervan. Van het bestuur ontvangt u eenmaal per jaar een jaarverslag. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid dat gevoerd is in het afgelopen schooljaar en stelt het nieuwe beleid voor, voor het aankomende schooljaar. Hebt u hier vragen of opmerkingen over dan kunt u die mailen naar or-kortland@blickoponderwijs.nl.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2014/2015 is de ouderbijdrage gelijk gebleven. Dit betekent € 45 voor elk kind. Met deze ouderbijdrage worden (extra) leuke activiteiten/middelen voor de kinderen verzorgd, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering en de schoolreis. Stichting Ouderfonds OBS Kortland is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de brede school activiteiten en voor activiteiten die door de leerkracht zelf worden georganiseerd (bijvoorbeeld een bezoekje aan de kinderboerderij). Deze activiteiten worden dan ook niet vanuit de ouderbijdrage betaald.

Jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting Ouderfonds OBS Kortland vindt u informatie over de besteding van uw ouderbijdrage in het betreffende schooljaar.

Doelen

De doelen van Stichting Ouderfonds OBS Kortland zijn een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school, de belangstelling en betrokkenheid van ouders te stimuleren en leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma te organiseren in samenwerking met de leerkrachten.

Ouderraad

Ouders die actiever bij school betrokken willen zijn, kunnen deelnemen aan de ouderraad. De ouderraad is actief betrokken bij het realiseren van de doelen van Stichting Ouderfonds OBS Kortland. Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij activiteiten van de school, zoals thema- en projectweken, de markt en sponsoracties. De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van de locaties Lansingh Zuid en Centrum. Iedere ouder/verzorger is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad.

Overlegmomenten

Jaarlijks vinden er diverse overlegmomenten plaats met de ouderraadsleden op minimaal de volgende momenten:
1. Aan het begin van het schooljaar om het door het bestuur voorgestelde budget te bespreken en de deelname van de ouderraadsleden de commissies vast te stellen.
2. Voor de start van elke commissie.
3. Aan het eind van het schooljaar over de wensen voor de besteding van de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar.

Commissies

Voor de organisatie wordt per activiteit een commissie opgericht bestaande uit ouderraadsleden, leerkrachten en hulpouders. Aan een commissie dient minimaal één ouderraadslid deel te nemen die de functie van budgetbeheerder uitvoert. Elke commissie vergadert ongeveer driemaal voorafgaand aan een activiteit en eenmaal na afloop van de activiteit. Tijdens de laatste vergadering zal de activiteit geëvalueerd worden, waarbij er adviezen gegeven worden voor de volgende keer dat deze activiteit georganiseerd wordt. Tevens zal tijdens de laatste vergadering een kort stukje over de activiteit geschreven worden voor in het jaarverslag van Stichting Ouderfonds OBS Kortland.

Hulpouders

Hulpouders bieden ondersteuning bij het uitvoeren van de activiteiten. Een hulpouder kan deelnemen aan een commissie maar is dit niet verplicht. Een hulpouder kan zijn/haar hulp aanbieden bij het versieren van de school, het halen van boodschappen en/of bij de voorbereiding van de activiteiten.

Kascontrolecommissie

Naast commissies voor het organiseren van activiteiten wordt jaarlijks een kascontrolecommissie ingesteld om de financiën van Stichting Ouderfonds OBS Kortland te controleren en wat dat betreft verslag te doen. De kascontrolecommissie bestaat uit twee personen die beiden ouder/verzorger zijn van een leerling van school. De kascontrolecommissie bestaat bij voorkeur uit één ouder van locatie Centrum en één ouder van locatie Lansingh Zuid.

Betrokkenheid

Als ouder/verzorger van een leerling van OBS Kortland kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij de activiteiten van uw kind. Door uw hulp kunnen we veel realiseren met een minimum aan kosten. We gaan er van uit dat iedereen die kinderen op school heeft zich af en toe wil inzetten voor de “extra dingen” die de school voor de kinderen leuker maakt. Wilt u zich ook inzetten, mail ons dan OR-kortlandDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.