Kinderdam

Naschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang heeft OBS Kortland een overeenkomst gesloten met KindeRdam- BSO Kortland. Hieronder vindt u uitgebreidere informatie daarover. Naast de voor- en naschoolse opvang huist ook de peutergroep Kortland, groep Pippeloentje, in ons schoolgebouw.

Peutergroep Pippeloentje en peutergroep Kortland centrum.

De peutergroep biedt een goede voorbereiding op de overgang naar de kleuterklas. De uitgangspunten zijn: samen spelen, de wereld ontdekken en wennen aan regels. Waar mogelijk sluiten wij onze manier van werken op elkaar aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met school en/of KindeRdam. 

BSO Kortland

De opvang buiten schooltijd wordt verzorgd door BSO Kortland van KindeRdam. Zij verzorgen de naschoolse opvang voor kinderen tot 13 jaar binnen ons gebouw, zodat alles voor uw kind onder één dak is gerealiseerd. Vanaf 10 jaar worden de kinderen opgevangen in het 10+ huis.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd programma aan met  stimulerende ontwikkelingsactiviteiten die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Samen met anderen kunnen zij hier hun wereld verder uitbreiden en hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Voorschoolse opvang (VSO): van 7.00 tot 8.30 uur; alle dagen behalve woensdag.

De pedagogisch medewerkers van de VSO zorgen ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is in de eigen klas. 

Naschoolse opvang (NSO): uitgaan school tot 18.30 uur  

Gedurende de NSO bij Kortland wordt  uw kind opgevangen in een voor kinderen ingerichte ruimte. Hier worden individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid, ontspanning  in een vertrouwde sfeer aangeboden. Tijdens de opvanguren worden er gevarieerde uitdagende activiteiten aangeboden gericht op de verschillende leeftijden van de kinderen.

Vakantieopvang: van 7.30 tot 18.00 uur  

Tijdens de vakantieweken is er een gevarieerd vakantieaanbod van allerlei actieve, creatieve, sportieve en leerzame activiteiten op en buiten de locatie, onder de noemer BSO Vakantieland. Heeft u in schoolweken geen opvang nodig voor uw kind, maar in schoolvakanties wel? Ook dat is mogelijk.

Meer informatie vindt u op de website www.kinderdam.nl  Kortland, kindcentrum

U kunt ook contact opnemen met onze afdeling klantadvies: 010 44 300 33