Plusland

Wat is Plusland

Plusland is de naschoolse opvang van obs Kortland. Deze naschoolse opvang is er elke schooldag in de school zelf en  begint meteen als de kinderen uit zijn om 13.45 uur en eindigt om 15.00 uur.

Alle kinderen die bij obs Kortland op school zitten kunnen naar Plusland komen. Bij Plusland kunnen de kinderen na wat drinken en een kaakje binnen en buiten spelen en zijn er regelmatig activiteiten als koken, bakken en knutselen.

Strippenkaart

Op Plusland hebben wij kosteloze activiteiten en activiteiten waar wij een kleine bijdrage voor vragen. Meestal bedraagt deze 1 euro, maar kan afwijken. Deze kosten berekenen wij via de strippenkaart. Deze strippenkaart heeft 5 strippen. Elke strip is een activiteit en staat voor 1 euro.  De strippenkaarten zijn kind gebonden en kunt u kopen (€5,00 ) bij de administratie op LZ of bij de medewerkers van Plusland op Centrum. Deze strippenkaart blijft op school en als deze vol is krijgt uw kind hem mee naar huis met een briefje dat de kaart vol is en er een nieuwe kaart gekocht kan worden.

Inschrijfformulier

Als u wilt dat uw kind(eren) naar Plusland gaan, dan is het nodig dat u een inschrijfformulier invult per kind. Wij hebben dan de gegevens van uw kind en een telefoonnummer voor als wij u willen bereiken. U kunt dit inschrijfformulier downloaden van de website of halen bij de administratie op LZ en de medewerkster van Plusland van locatie Centrum. Heeft u het formulier ingevuld dan graag inleveren bij de administratie op LZ of bij de medewerkster van Plusland  op locatie centrum. Er is geen wachtlijst voor Plusland. 

Kosten van Plusland

Een uurtje Plusland kost €2,50. Dit hoeft u niet contant te betalen. Aan het einde van de maand krijgt u een rekening via school en het bedrag wat daar in staat kunt u dan overmaken.

Doet uw kind ook nog met een activiteit mee dan komt de strippenkaart er nog bij, die u  contant betaalt of u maakt het bedrag over op de Pluslandrekening: NL79INGB0007668388. Vermeld er dan wel bij strippenkaart en de naam van uw kind.

Waar kunt u terecht met vragen over Plusland?

In eerste instantie kunt u altijd terecht bij de coördinatoren van Plusland.
Op locatie Lansingh Zuid is dit Marja van Meijeren. pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl
Mocht zij niet aanwezig zijn, kunt u altijd terecht bij de medewerksters van Plusland of de leerkracht van uw kind. Dit geldt ook voor locatie centrum

 

Aan en afmelden

Denkt u eraan uw kind voor 10 uur of uiterlijk om 12 uur ’s morgens aan-of af te melden voor plusland bij de administratie? Dit vragen we i.v.m. het aantal medewerksters.

U kunt uw kind ook telefonisch  512916 (lz) 512477 (centrum) en via de mail af- of aanmelden op het e-mailadres:pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl.

Als u uw kind te laat afmeld voor plusland moeten we helaas die dag toch in rekening brengen. Ook als uw kind met een vriendje of vriendinnetje meegaat of door iemand anders wordt opgehaald, horen we dat graag van te voren.

U kunt uw kind aan –of afmelden voor Plusland op de volgende manieren

*Bij de administratie van LZ, in de agenda bij locatie centrum,

*Telefonisch: 512916, loc. LZ en 512477 loc. Centrum

*Via de mail: pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl

 Het aantal aanwezige kinderen bij Plusland bepaalt ook het aantal medewerkers. Dat dit flexibiliteit van de medewerkers vraagt mag duidelijk zijn.

We willen dan ook de volgende afspraak maken: bij kinderen die niet zijn afgemeld voor 12.00 uur 's morgens worden de kosten van Plusland toch in rekening gebracht. Uiteraard zijn hier altijd uitzonderingen op bij bv. plotselinge ziekte van uw kind.

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van Plusland , Marja van Meijeren

pluslandlz-kortland@blickoponderwijs.nl