Plusklas

De zorgleerling aan de bovenkant                

Ieder kind moet zijn/haar talenten optimaal kunnen ontwikkelen.  Een klein percentage van de leerlingen is meer- of hoogbegaafd.

De cognitief getalenteerde leerling: (CGL)

Wie bedoelen we daarmee?

Eigenlijk alle leerlingen met een talent op het gebied van leren, cognitie.

Dus de hoogbegaafde, de begaafde, de intelligente leerlingen.

Echter onder de best presterende leerlingen kunnen ook de (hoog) begaafde leerlingen vallen. Andersom is niet het geval: niet alle (hoog)begaafden leerlingen behoren tot de best presterende leerlingen.

De (hoog) begaafden leerlingen die minder presteren als ze zouden kunnen, vallen onder de onderpresteerders. Ook deze groep krijgt aandacht in het beleid voor CGL (= cognitief getalenteerde leerlingen)

Een leerling :

Met een brede algemene kennis.

Met een grote motivatie.

Met creatief denkvermogen.

Heeft een groot leervermogen.

Met leerhonger.

Die door leeftijdsgenoten niet altijd begrepen worden.

Hoge mate van zelfstandigheid heeft.

Signaleren:

We kijken naar het totaalbeeld van de leerling. Om hier een goed beeld van te krijgenvullen we de jaarlijkse signalering van het Sidi 3 in. Voor kinderen die hierbij opvallen gaan we het protocol van het Sidi verder volgen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Doel is hierbij om de onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen en dan een plan te maken.

We analyseren methode en niet methode gebonden toetsen en stemmen ons onderwijs daarop af.

We luisteren naar signalen vanuit het kind en de ouders.

Aanpak in de klas

Op obs Kortland geven we instructie in drie groepen.  Instructie gevoelige groep, een instructie afhankelijke groep, en een instructie onafhankelijke groep. De instructie onafhankelijke groep krijgt een verkorte instructie. (DIM model)

 In de klas wordt goede leerstof aangeboden. Waar nodig compacten en verrijken we de basisstof. (op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen) De leerlingen compacten de leerstof waar nodig d.w.z. een groot deel van de herhalingsoefeningen hoeft niet gemaakt. Deze leerlingen werken met een “routeboekje”. De tijd die hierdoor overblijft wordt gebruikt voor verdiepende leerstof van dat vak. Ook is er verbreding mogelijk voor kinderen die daar behoefte aan hebben. Dit is vakoverschrijdende leerstof . Hierbij kan gedacht worden aan projecten, onderzoekjes, verhalen en poëzie. Mocht  de leerling hier dan nog niet genoeg aan hebben of zijn er andere onderwijs behoeften , zie volgend stukje, dan kan een plaatsing in de plusklas overwogen worden.

Waarom leerlingen in de plusklas?

 Kinderen die in de klas uitdaging te kort komen en….

Moet plezier in school blijven houden.

Heeft naast het aanbod in de klas extra cognitieve en sociale uitdaging nodig.

Wil zich begrepen voelen. (anders kans opgedragsproblemen, psychosomatische klachten en onderpresteren.

Wil uitdaging dmv andere lesstof.

Wil werken met gelijkgestemden (peers). Past zich anders steeds aan aan de groep.

Wil top down uitleg (=denken vanuit het geheel naar delen).

Toelatingscriteria:

We kijken naar de onderwijsbehoeften van een kind.  Daarbij volgen we het protocol van SIDI 3. Dit is een signaleringsinstrument  om cognitief getalenteerde leerlingen te signaleren. (Dit is geen intelligentietest.)  Voor  de  cognitief getalenteerde leerlingen wordt eerst goede leerstof in de klas aangeboden. Waarbij we daar waar nodig compacten, verrijken en verbreden. Heeft de leerling daaraan niet genoeg ( zie boven) dan volgt via de IB-er een aanmelding voor de plusklas. De leerkracht doet de aanmelding en stelt de ouders op de hoogte.

Daarbij gaan we uit van het totaalbeeld van de leerling.

Is er een aanmelding dan zal de IB-er in overleg met de coördinator CGL en de leerkracht van de plusklas kijken of de leerling ook geplaatst kan worden. Een plaatsing kan op 2 momenten in het jaar: begin nieuw schooljaar en in februari. Als een leerling geplaatst is volgt er eerst een kennismakingsperiode of proefperiode. Na deze periode zal geëvalueerd worden of de deelname aan de plusklas voortgezet zal worden. Een plaatsing is in principe voor meerdere jaren. Eventueel vroegtijdig de plaatsing beëindigen gaat altijd in overleg met ouders,  de IB-er ,de plusklas leerkracht en de  leerkracht en zal goed onderbouwd zijn. Ook zal de directie op de hoogte worden gebracht.

Doelstellingen van de plusklas:

Cognitief:

 • Onderzoeksvaardigheden leren.
 • Plannen en organiseren, structuur aanbrengen en afmaken wat je begonnen bent.
 • Opstellen en evalueren van eigen leerdoelen.
 • Presentatie vaardigheden.
 • Leer strategieën aanleren.
 • Aanleren van executieve functies.

Proces van leren.

 

 

(tijl Koenderinck)

Cognitief Getalenteerde Leerlingen hebben niet geleerd het geheugen goed te gebruiken. Ze kiezen daarom meestal route 2. We leren ze o.a. middels een vreemde taal om route 1 te gebruiken.

Creatief:

 • Het vinden van creatieve oplossingen
 • Denken buiten de kaders
 • Omzetten van leuke ideeën en plannen in het hoofd naar een uitvoering.

Emotioneel

 • Ontmoeten van gelijkgestemden/ peers
 • Samenwerken en samen spelen
 • Leren leren en leren doorzetten
 • Werken aan goed zelfbeeld.

Leerstofaanbod plusklas:

 • Eerst veilige omgeving creëren
 • Verbreden en verdiepen
 • Spaans en Engels
 • Leren leren: verschillende strategieën aanbieden , meervoudige intelligentie.
 • Mindset, “wat ik niet kan, kan ik leren.” En fouten maken mag.
 • Filosofie en debatteren
 • Proefjes
 • Puzzels, breinbrekers, hersenkrakers
 • Projecten
 • Instructie waarbij wordt uitgegaan van top down leren. Het doel is belangrijk. Het geheel is belangrijk.
 • Portfolio, individuele leerdoelen.

Kortom : zaken waarbij de hersenen moeten aanstaan.

Aandachtspunten  in de plusklas:

 • Globaal werken, geen details
 • Niet precies
 • Te snel/ slordig
 • Te oppervlakkig
 • Feiten verwaarlozen ( zo is het ongeveer)
 • Afhaken als het te moeilijk wordt

 

Het geheim van een succesvolle plusklas.

Gunstig effect op het welbevinden

Leren doe je met elkaar en van elkaar.

Fouten maken mag

En…. Blijf jezelf er zijn al zoveel anderen

 

 

 

Plusklas

Truus van der Wal

t.vanderwal@blickoponderwijs.nl

 

 

Mijn naam is Truus van der Wal en dit jaar ga ik de Plusklas overnemen van juf Martine. Ik werk al 10 jaar met hoogbegaafde kinderen en heb o.a. op de Leonardo afdeling van obs West gewerkt. Inmiddels heb ik mij daarin verder gespecialiseerd en een aantal opleidingen gevolgd op het gebied van hoogsensitiviteit, mindset en faalangst enz. Ik verheug me op de vrijdagen het komend schooljaar en hoop dat we samen veel plezier hebben en o, ja, natuurlijk veel leren van en met elkaar!