Nieuwsbrieven


21 juni 2019

Nieuwsbrief 40 A

Waterfestijn woensdag 26 juni De komende week wordt het tropisch warm in Nederland en daarom willen we woensdag 26 juni een waterfestijn gaan houden voor alle leerlingen. Hoe dat precies ingevuld...

21 juni 2019

Nieuwsbrief 40

Vakantiedagen en roostervrije dagen schooljaar 2019-2020 Hierbij alvast een overzicht van de vakanties en roostervrije dagen voor komend schooljaar. U kunt deze alvast opnemen in uw agenda...

14 juni 2019

Nieuwsbrief 39

Schoolreis Afgelopen dinsdag zijn we met zijn allen met schoolreis naar Dierenpark Amersfoort geweest. Het was gelukkige een mooie dag en we hebben veel gezien. We willen alle ouders die als...

07 juni 2019

Schoolreis

Schoolreis 2019 Op dinsdag 11 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis! We gaan naar Dierenpark Amersfoort! We zullen ook dit jaar vertrekken vanaf school, alle leerlingen vertrekken vanaf...

07 juni 2019

Nieuwsbrief 38

Schoolreis 2019 Dinsdag 11 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar Dierenpark Amersfoort. Vorige week heeft de informatiebrief in de nieuwsbrief gestaan. Deze brief kunt u ook op de website...

29 mei 2019

Nieuwsbrief 37

GMR Voor het volgende schooljaar zoeken wij ouders voor de GMR (Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad.) Beslissingen die worden genomen binnen de GMR hebben invloed op uw school! Wilt u meedenken...

24 mei 2019

Nieuwsbrief 36

AVONDVIERDAAGSE 2019 Vanavond al weer de laatste avond van de avondvierdaagse! Voor een aantal lopers zit het er al op, zij hebben gisteravond de laatste avond gelopen en hebben de medailles op...

21 mei 2019

Cito resultaten

Beste ouders, verzorgers, Vandaag is duidelijk geworden dat de schooladviezen van een deel van de leerlingen die aan de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN deelgenomen hebben niet juist zijn. Deze...

17 mei 2019

Nieuwsbrief 35

Uitslag CITO Eindtoets Deze week zijn de uitkomsten van de CITO eindtoets bekend geworden. Onze kanjers van groep 8 hebben het fantastisch gedaan! Als school hebben we ruim voldoende gescoord. En...

10 mei 2019

Nieuwsbrief 34

Leerlingenraad Dit jaar starten wij met het opzetten van een leerlingenraad, dat doen we vanuit de methode De Vreedzame School. De leerlingenraad start in het nieuwe schooljaar met vergaderen. Als...

18 april 2019

Nieuwsbrief 31

Plusland en VSO De school heeft moeten besluiten om Plusland en de Voorschoolse Opvang te beëindigen per einde schooljaar. Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag: Het wordt steeds...

12 april 2019

Nieuwsbrief 30

Nieuw onderkomen voor onze schoolkippen Na veel overleg met de collega’s en ouders die de kippen verzorgen is er gekozen om voor de kippen een ander onderkomen te gaan zoeken. Een van de...

05 april 2019

Nieuwsbrief 29

Sponsorloop PLAN Wat hebben jullie allemaal je best gedaan afgelopen dinsdag met de sponsorloop. We hadden gelukkig mooi weer en jullie werden door familieleden en de andere groepen aangemoedigd. Het...

29 maart 2019

Nieuwsbrief 28

Tevredenheidsonderzoek Zoals in de nieuwsbrief al werd aangekondigd, ontvangt u een link die leidt tot het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder ouders. Als school willen we zicht houden op onze...

22 maart 2019

Nieuwsbrief 27

Ouderenquête Op Kortland vinden we het belangrijk om voortdurend aan onze kwaliteit te werken. De mening van u, als ouder van een of meerdere leerlingen, is daarin heel belangrijk. U komt...

14 maart 2019

Nieuwsbrief 26

Tijden dat de kinderen naar buiten komen Er is bij ouders soms wat verwarring over de eindtijd van de schooldag. De onderwijstijd duurt tot 13.45 uur. De kinderen doen dan hun jas aan en komen naar...

08 maart 2019

Nieuwsbrief 25

Ondersteuningsgroepjes weer van start Vanaf deze week zijn de ondersteuningsgroepjes weer van start gegaan. Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, hoort u dat van de leerkracht tijdens het...

20 februari 2019

Nieuwsbrief 24

Landelijke Staking (herinnering) Zoals het er nu uitziet wordt er op 15 maart a.s. een landelijk staking gehouden in het onderwijs. Dit wordt definitief op 25 februari, dus in de krokusvakantie...

15 februari 2019

Nieuwsbrief 23

Landelijke Staking Zoals het er nu uitziet wordt er op 15 maart a.s. een landelijk staking gehouden in het onderwijs. Dit wordt definitief op 25 februari, dus in de krokusvakantie. Wellicht leest...

08 februari 2019

Nieuwsbrief 22

Motorische screening oudste kleuters Beste ouder(s)/verzorger(s) van de oudste kleuters (groep 2), Op maandag 4 februari heb ik via e-mail een brief aan u gestuurd i.v.m. de aankomende motorische...