Nieuwsbrieven


07 december 2018

Nieuwsbrief 14

Vrijwilligers gezocht voor de verzorging van de kippen (herinnering) Zoals u allemaal wel weet, hebben we op beide locaties een mooi hok met daarin leuke kippen. Deze kippen worden onder schooltijd...

30 november 2018

Nieuwsbrief 13

Rommelpieten Vanmorgen kwamen de kinderen de school binnen en wisten niet wat ze zagen. De hele school was een grote rommel. Het bleek dat de rommelpieten waren langs geweest vannacht en ze hebben de...

23 november 2018

Nieuwsbrief 12

Versieravond Sinterklaas Wij willen alle ouders, die deze week hebben geholpen met het versieren van de school i.v.m. het Sinterklaasfeest heel hartelijk bedanken. Beide locaties zien er weer echt...

19 november 2018

Nieuwsbrief 11A

Versieravond Sinterklaas 19 november Vanavond willen we de school op beide locaties weer in 5 decembersfeer brengen. Komt u ook nog even helpen met het versieren van de school? We beginnen om...

16 november 2018

Nieuwsbrief 11

Oproep hulp bij “Voorleesexpress” bij de kleuters Sinds enige tijd hebben wij op donderdagochtend in de kleutergroepen op Lansingh-zuid de "voorleesexpres op school". Twee enthousiaste...

09 november 2018

Nieuwsbrief nr. 10

Van de directie Ook in de regio van onze school, Rotterdam e.o. is het lerarentekort inmiddels erg nijpend geworden. Door dit tekort hebben wij een aantal besluiten moeten nemen om toch de groepen te...

02 november 2018

Nieuwsbrief 9

MR- nieuws Dinsdag 16 oktober vond de tweede MR-vergadering van dit schooljaar plaats. Hierbij waren 3 nieuwe leden aanwezig. Kevin Giese en Harm Rebergen vanuit de ouders en Fenna Rolloos vanuit...

19 oktober 2018

Nieuwsbrief 8

Verkiezing OMR De verkiezing voor de oudergeleding van de MR is vorige week vrijdag 12 oktober gesloten. Maandag 15 oktober heeft de telling van de stemmen plaatsgevonden. We hebben een opkomst...

12 oktober 2018

Nieuwsbrief 7

Even voorstellen Hallo allemaal, Via deze weg wil ik mijzelf even voorstellen. Ik ben juf Sibel! Dit schooljaar neem ik op de maandag, dinsdag en woensdag groep 6c over. Ik heb acht jaar in Koeweit...

05 oktober 2018

Nieuwsbrief 6

Kinderboekenweek Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is dit jaar de Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober. Het thema is: kom erbij./vriendjes. We weten allemaal dat lezen/voorlezen...

28 september 2018

Nieuwsbrief 5

Week van de Pauzehap Afgelopen week hebben de groepen 5 t/m 8 meegedaan met de week van de Pauzehap. Op dinsdag, woensdag en donderdag kregen de kinderen een verantwoorde pauzehap aangeboden waar...

21 september 2018

Nieuwsbrief 4

Herinnering schoolfotograaf Graag willen wij u eraan herinneren dat woensdag 3 oktober (locatie Lansing Zuid) en donderdag 4 oktober (locatie Centrum) de schoolfotograaf langs komt. Voor de goede...

14 september 2018

Nieuwsbrief 3A

In nieuwsbrief nummer 3 stond een fout. De locaties zijn verwisseld. Hieronder de goede informatie. Schoolfotograaf. Op woensdag 3 oktober (locatie Lansing-Zuid en donderdag 4 oktober (locatie...

14 september 2018

Nieuwsbrief 3

Onderzoek naar verwachtingen van ouders t.a.v. “goed onderwijs” Binnenkort zal in Krimpen aan de IJssel een onderzoek starten onder alle ouders van schoolgaande kinderen. Dit onderzoek...

07 september 2018

Nieuwsbrief nr 2

Toestemmingsverklaring In het kader van de nieuwe wet op de privacy is het nodig om u aan het begin van dit schooljaar opnieuw toestemming te vragen voor het gebruik van persoonlijke gegevens en...

31 augustus 2018

Informatie staking woensdag 12 september

Beste ouder(s), verzorger(s), Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland een dag staken. Dat geldt ook voor de medewerkers van obs Kortland...

31 augustus 2018

Nieuwsbrief nr 1

De eerste schoolweek Intussen zit de eerste schoolweek er al weer op. Iedereen heeft weer kunnen wennen aan elkaar. De vakantieverhalen zijn uitgewisseld en we gaan weer hard aan het werk. Wij hebben...

13 juli 2018

Nieuwsbrief 42

Van de directie Beste ouders en verzorgers, In december 2017 ben ik als interim aangesteld bij Obs Kortland. Mijn opdracht is afgerond en dat betekent dat er na de zomervakantie een nieuwe interim...

06 juli 2018

Nieuwsbrief 41a

Hoera juf Domenique van groep 1/2b heeft 3 juli 2018 een zoon gekregen. Hij heet Sev We feliciteren juf Domenique en haar vriend met de geboorte van Zev en wensen hen veel geluk.

06 juli 2018

Nieuwsbrief 41

Verhoging ouderbijdrage Ouderraad De ouderbijdrage wordt volgend jaar verhoogd naar €50 per kind per jaar. Het is de leden van de ouderraad lang gelukt om door middel van creatieve oplossingen...